Pozor! Spletna stran uporablja piškotke in podobne tehnologije....

Če ne spremenite nastavitev v brskalniku potem se strinjate z uporabo piškotkov... MOD_COOKIESACCEPT_PLUS_INFO

MOD_COOKIESACCEPT_ACCEPT

Datum objave: 1.7.2017

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).


Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znašajo 388.650,38 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Stopnja  sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR je 80%.

Informacije o javnem pozivu: po elektronski pošti:  las.ssd@ra-savinja.si

Po telefonu: 03/ 713 68 61/66  vsak delovnik od 8:00 do 13:00. Zadnja vprašanja bodo možna do 10.10.2017.

Read more ...

V petek, 19.5.2017, se je zaključil 1. javni poziv LAS SSD za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS SSD, ki zajema občine Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec za leto 2017/18 iz sklada EKSRP. V roku za predložitev predlogov operacij je na naslov LAS SSD prispelo 22 vlog, ki jih bo ocenjevalna komisija pregledala in popolne vloge tudi ocenila.

Obveščamo vas, da je UO LAS SSD na korespondenčni seji, ki je potekala 25.4.2017 sprejel naslednji sklep:

Rok za oddajo vlog na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS SSD, ki zajema občine Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec za leto 2017/18 iz sklada EKSRP, se podaljša do 19.5.2017.

Vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti, na naslov: LAS Spodnje Savinjske doline, Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec do 19.05.2017 ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu Razvojna agencija Savinja, Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec najkasneje do 19.05.2017 do 12.00 ure.
Informacije po telefonu: 03/ 713 68 61/66  vsak delovnik od 8:00 do 13:00. Zadnja vprašanja bodo možna do 16.5.2017.

Poleg podaljšanja roka, obveščamo prijavitelje, da je prijavni obrazec zaradi manjših sprememb  popravljen in je na voljo na spletni strani LAS SSD.

Datum objave: 8. 3. 2017

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znašajo  285.704,95 €  iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz EKSRP znaša 85%.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti:  las.ssd@ra-savinja.si 

Po telefonu: 03/ 713 68 61/66  vsak delovnik od 8:00 do 13:00. Zadnja vprašanja bodo možna do 3.5.2017.

 

Read more ...

LAS Spodnje Savinjske doline (LAS SSD), na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Uradni list RS, št. 42/2015, z dne 16.6.2015 in Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS SSD, z dne 30.9.2016

 

VABI NA 3. SEJO UPRAVNEGA ODBORA LAS  SSD ,


ki bo  v sredo, dne 1. marca 2017 ob 16:00 uri v prostorih Razvojne agencije Savinja, ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec
 

LAS Spodnje Savinjske doline (LAS SSD), na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Uradni list RS, št. 42/2015, z dne 16.6.2015 in Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS SSD, z dne 30.9.2016

 

VABI NA 2. SEJO UPRAVNEGA ODBORA LAS  SSD
ki bo  v sredo, dne 21. decembra 2016 ob 8:30 uri v Zelenem hramu v Žalcu,
Savinjske čete 3 (nasproti Občine Žalec)

Read more ...

V ponedeljek, 17.10.2016 smo prejeli Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero je potrjena Strategija lokalnega razvoj Spodnje Savinjske doline s tem pa tudi LAS SSD.

Read more ...

Subcategories