Pozor! Spletna stran uporablja piškotke in podobne tehnologije....

Če ne spremenite nastavitev v brskalniku potem se strinjate z uporabo piškotkov... MOD_COOKIESACCEPT_PLUS_INFO

MOD_COOKIESACCEPT_ACCEPT

Aktualno

Spoštovani člani lokalnih akcijskih skupin,

vabimo vas na 5. Slovenski podeželski parlament, ki bo 8. in 9. oktobra v Halozah z zaključkom v Majšperku. Glavna tema tokratnega posveta je Skupna kmetijska politika 2021-2027.

1. dan: torek, 8. 10. 2019
Prvi dan popoldan bodo potekale razprave v devetih delovnih skupinah, ki bodo zasedale razpršene po slikovitih Halozah. Udeleženci boste lahko iskali rešitve za izzive novega programskega obdobja 2021-2027. Lokacije bodo sporočene naknadno. Zvečer se udeleženci zberete v v Kulturnem poslovnem centru Majšperk, kjer bo potekala slovesna razglasitev slovenskega predstavnika za Evropsko nagrado za razvoj podeželja 2020 in inovativnega novega pristopnika za leto 2018 (v okviru projekta NEWBIE).

Delavnica     Nosilec

1. Podpora vzdržnim dohodkom kmetij    
Biotehniška fakulteta UL (dr. Marko Lovec)
2. Krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti    Biotehniška fakulteta UL (dr. Luka Juvančič)
3. Verige vrednosti         
GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (Nina Barbara Križnik) in Zadružna zveza Slovenije (mag. Anita Jakuš)
4. Podnebne spremembe in učinkovito upravljanje naravnih virov    Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (dr. Franc Bavec) in Zavod za gozdove Slovenije (mag. Andrej Breznikar)
5. Biotska raznovrstnost  
 Kmetijski inštitut Slovenije (mag. Tomaž Cunder)
6. Mladi in novi kmetje      
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo (dr. Irma Potočnik Slavič)
7. Socialna vključenost, lokalni razvoj na podeželskih območjih (pristop LEADER/CLLD) in lokalna ekonomija (v angleščini!)   Društvo za razvoj slovenskega podeželja (Aleš Zidar, Goran Šoster)
8. Kakovost hrane, zdravja in dobrobit živali  
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (Gabrijela Salobir)
9. Prenos znanja, inovacij in digitalizacija v kmetijstvu Društvo za marketing Slovenije (Tanja Kavran), Sindikat kmetov Slovenije (Jernej Redek), Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (dr. Miran Lakota)

 

 2. dan: sreda, 9. 10. 2019
Drugi dan dopoldan bo potekalo poročanje zaključkov in ugotovitev po delavnicah v obliki panelne razprave z uglednimi gosti. Možnost razprave bodo imeli tudi vsi udeleženci, ki niso mogli biti prisotni na posamezni delavnici. Dogodek se bo zaključil s priporočili 5. podeželskega parlamenta.

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Naziv aktivnosti:
Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine LAS Spodnje Savinjske doline

Opis:
Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem Strategije lokalnega razvoja, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Read more ...

 Potrjene operacije:

1.Prijavitelj: Občina Žalec
Nadgradnja podeželske tržnice Žalec
Celotna vrednost operacije (z DDV) 191.000,00€
Višina zaprošenih nepovratnih sredstev 112.000,00

2.Prijavitelj: Občina Prebold
Družabni center Muzejska zbirka Prebold (DCMP)
Celotna vrednost operacije (z DDV)  122.186,22 €
Odobrena sredstva  41.104,25 €

3.Prijavitelj:  Celjsko gozdarsko društvo
Gozdovi so pljuča Pekla (Gozd Pekla)
Celotna vrednost operacije (z DDV) 37.233,38 €
Odobrena sredstva 29.661,99 €

4. Prijavitelj: Društvo center jamskih doživetij
Zagon delovanja Centra jamskih doživetij
Celotna vrednost operacije: 73.991,81
Odobrena vrednost operacije: 32.127,91

Pozdravljeni,

pred vami je vprašalnik na temo zeliščarske dejavnosti v Spodnji Savinjski dolini. Pridobljene informacije bodo uporabljene za spletno stran »e-herbarij« (www.herbalslovenia.si), ki bo eden od rezultatov operacije (projekta) sodelovanja »Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine«, v kateri sodeluje šest Lokalnih akcijskih skupin (LAS): LAS Raznolikost podeželja, LAS V objemu sonca, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Srce Slovenije, LAS Spodnje Savinjske doline in LAS Od Pohorja do Bohorja.

Vprašalnik se nahaja na naslovu: https://www.1ka.si/a/152135

V vprašalniku se izraz »zelišča« uporablja za vse rastline (zeljne rastline, grmi in drevesa), oz. njihove uporabne dele, ki se uporabljajo sveži ali posušeni in ki vplivajo na zdravje ter počutje človeka in živali, se uporabljajo za boljši okus in vonj hrane, ter za uporabo v kozmetiki, naravnih pripravkov za varstvo rastlin in drugje.  

Reševanje vprašalnika traja 5-10 minut, če pa ga želite izpolniti v fizični obliki, lahko slednjega dobite na sedežu LAS SSD (Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec).

Že vnaprej se vam lepo zahvaljujemo za sodelovanje!