Pozor! Spletna stran uporablja piškotke in podobne tehnologije....

Če ne spremenite nastavitev v brskalniku potem se strinjate z uporabo piškotkov... MOD_COOKIESACCEPT_PLUS_INFO

MOD_COOKIESACCEPT_ACCEPT

Datum objave: 8. 3. 2017

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znašajo  285.704,95 €  iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz EKSRP znaša 85%.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti:  las.ssd@ra-savinja.si 

Po telefonu: 03/ 713 68 61/66  vsak delovnik od 8:00 do 13:00. Zadnja vprašanja bodo možna do 3.5.2017.

 

 

DOKUMENTI:

Javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS SS 
Prijavni obrazec - Nov
Stroškovnik operacije


SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA:
Strategija lokalnega razvoja LAS SSD za programsko obdobje 2014–2020 
Pravilnik o postopkih izvedbe javnih pozivov LAS SSD  
Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti 
Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije 
Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESRR)

Izvajanje 64. člena Uredbe CLLD

Pogodba o sodelovanju pri operaciji 

Časovnica

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

 

Vabilo na informativne delavnice za predstavitev dveh javnih pozivov LAS Spodnje Savinjske doline

Vodilni partner RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJA organizira, v sklopu LAS Spodnje Savinje doline, brezplačni delavnici za izvajanje operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS  SSD v programskem obdobju 2014-2020:
1.    J A V N I P O Z I V sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za leto (EKSRP) 2017 in 2018
1.    J A V N I P O Z I V (ESRR) sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za leto 2017 in 2018.

DELAVNICE ZA  PRIPRAVO OPERACIJ/ PROJEKTOV:
Polzela, 4.4.2017 ob 15.00 uri, v prostorih grada Komenda;
Žalec, 5.4.2017 ob 15.00 uri, v sejni sobi Občine Žalec;
Prebold, 6. 4.2017 ob 13.00 uri, v Dvorani Prebold;
Tabor, 13.4. 2017 ob 13.00 uri, v sejni sobi Občine Tabor;
Vransko, 11.4.2017 ob 13.00 uri, v Inovacijskem centru, Vransko 66A;
Braslovče, 14. 4. 2017 ob 11.00 uri, v Centru za podjetništvo in kmetijstvo.

 

GRADIVA IZ DELAVNIC :

Predstavitev LAS SSD ESRR

Predstavitev LAS SSD EKSRPProsimo, da svojo udeležbo potrdite na 03/713 68 61/66 oz elektronski naslov las.ssd@ra-savinja.si 

Prijazno vabljeni!