Pozor! Spletna stran uporablja piškotke in podobne tehnologije....

Če ne spremenite nastavitev v brskalniku potem se strinjate z uporabo piškotkov... MOD_COOKIESACCEPT_PLUS_INFO

MOD_COOKIESACCEPT_ACCEPT

Spoštovani člani lokalnih akcijskih skupin,

vabimo vas na 5. Slovenski podeželski parlament, ki bo 8. in 9. oktobra v Halozah z zaključkom v Majšperku. Glavna tema tokratnega posveta je Skupna kmetijska politika 2021-2027.

1. dan: torek, 8. 10. 2019
Prvi dan popoldan bodo potekale razprave v devetih delovnih skupinah, ki bodo zasedale razpršene po slikovitih Halozah. Udeleženci boste lahko iskali rešitve za izzive novega programskega obdobja 2021-2027. Lokacije bodo sporočene naknadno. Zvečer se udeleženci zberete v v Kulturnem poslovnem centru Majšperk, kjer bo potekala slovesna razglasitev slovenskega predstavnika za Evropsko nagrado za razvoj podeželja 2020 in inovativnega novega pristopnika za leto 2018 (v okviru projekta NEWBIE).

Delavnica     Nosilec

1. Podpora vzdržnim dohodkom kmetij    
Biotehniška fakulteta UL (dr. Marko Lovec)
2. Krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti    Biotehniška fakulteta UL (dr. Luka Juvančič)
3. Verige vrednosti         
GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (Nina Barbara Križnik) in Zadružna zveza Slovenije (mag. Anita Jakuš)
4. Podnebne spremembe in učinkovito upravljanje naravnih virov    Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (dr. Franc Bavec) in Zavod za gozdove Slovenije (mag. Andrej Breznikar)
5. Biotska raznovrstnost  
 Kmetijski inštitut Slovenije (mag. Tomaž Cunder)
6. Mladi in novi kmetje      
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo (dr. Irma Potočnik Slavič)
7. Socialna vključenost, lokalni razvoj na podeželskih območjih (pristop LEADER/CLLD) in lokalna ekonomija (v angleščini!)   Društvo za razvoj slovenskega podeželja (Aleš Zidar, Goran Šoster)
8. Kakovost hrane, zdravja in dobrobit živali  
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (Gabrijela Salobir)
9. Prenos znanja, inovacij in digitalizacija v kmetijstvu Društvo za marketing Slovenije (Tanja Kavran), Sindikat kmetov Slovenije (Jernej Redek), Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (dr. Miran Lakota)

 

 2. dan: sreda, 9. 10. 2019
Drugi dan dopoldan bo potekalo poročanje zaključkov in ugotovitev po delavnicah v obliki panelne razprave z uglednimi gosti. Možnost razprave bodo imeli tudi vsi udeleženci, ki niso mogli biti prisotni na posamezni delavnici. Dogodek se bo zaključil s priporočili 5. podeželskega parlamenta.