Strategija lokalnega razvoja LAS SSD 2014 – 2020

Člani LAS SSD so na 2. Skupščini LAS SSD, ki je potekala v torek, dne 26. januarja 2016 na Gradu Komenda Polzela potrdili Strategijo lokalnega razvoja LAS SSD za obdobje 2014 – 2020, ki je bila nato posredovana še v potrditev Koordinacijskemu odboru CLLD.