Pomembno za prijavitelje projektov

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020

Odpri

Seminar: Odpri

Prezentacija: Odpri

Navodila upravičencem za podukrep 19.2 in 19.3
Odpri