Odločbe o potrditvi operacij iz EKSRP

Lokalna akcijska skupina Spodnje Savinjske doline je od Agencije Republike Slovenija za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela odločbe o potrditvi treh operacij, ki bodo sofinancirane iz sklada EKSRP, v skupni višini 182.766,24 €.

Potrjene operacije:

1.Prijavitelj: Občina Žalec
Nadgradnja podeželske tržnice Žalec
Celotna vrednost operacije (z DDV) 191.000,00€
Višina zaprošenih nepovratnih sredstev 112.000,00€

2.Prijavitelj: Občina Prebold
Družabni center Muzejska zbirka Prebold (DCMP)
Celotna vrednost operacije (z DDV) 122.186,22 €
Odobrena sredstva 41.104,25 €

3.Prijavitelj: Celjsko gozdarsko društvo
Gozdovi so pljuča Pekla (Gozd Pekla)
Celotna vrednost operacije (z DDV) 37.233,38 €
Odobrena sredstva 29.661,99 €

4. Prijavitelj: Društvo center jamskih doživetij
Zagon delovanja Centra jamskih doživetij
Celotna vrednost operacije: 73.991,81 €
Odobrena vrednost operacije: 32.127,91 €