Odločbe o potrditvi operacij iz ESRR

Lokalna akcijska skupina Spodnje Savinjske doline je od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela pogodbe o sofinanciranju devetih operacij, ki bodo sofinancirane iz sklada ESRR, v skupni višini 304.080,97 €.

Potrjene operacije:

1.Prijavitelj: FERCAR Izobraževalne storitve, Carmen Maria Fernández Fernández s.p.
Projekt: »Gostoljubnost za uspeh«
Celotna vrednost operacije: (z DDV): 56.507,60 €
Višina zaprošenih nepovratnih sredstev: 42.626,45€

2. Prijavitelj: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS)
Projekt: Povezovanje pivovarske tradicije s sodobnostjo
Celotna vrednost operacije (z DDV): 64.827,87 €
Višina zaprošenih nepovratnih sredstev: 45.106,80 €

3. Prijavitelj: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS)
Projekt: Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin na IHPS kot sodobno povezovalno središče SSD na področju zelišč
Celotna vrednost operacije: (z DDV) 49.757,43 €
Višina zaprošenih nepovratnih sredstev: 36.201,20 €

4. Prijavitelj: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS)
Projekt: Na sprehod med kapljači
Celotna vrednost operacije (z DDV): 26.661,69 €
Višina zaprošenih nepovratnih sredstev: 20.118,60 €

5. Prijavitelj: LUKA, ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, d.o.o.
Projekt: Tekmovanje generacij pri prihrankih toplogrednih plinov
Celotna vrednost operacije (z DDV): 28.553,60 €
Višina zaprošenih nepovratnih sredstev: 20.118,40 €

6. Prijavitelj: Občina Braslovče
Projekt: Ureditev skupnostnega prostora v Braslovčah
Celotna vrednost operacije (z DDV) 65.565,36 €
Višina zaprošenih nepovratnih sredstev: 45.832,44 €

7. Prijavitelj: Občina Polzela
Projekt: Odstiranja znanj prednikov
Celotna vrednost operacije (z DDV): 25.064,00 €
Višina zaprošenih nepovratnih sredstev: 19.868,80 €

8. Prijavitelj: Občina Prebold
Projekt: Medgeneracijski center Prebold
Celotna vrednost operacije (z DDV): 68.938,19 €
Višina zaprošenih nepovratnih sredstev: 47.275,68 €

9. Prijavitelj: Občina Žalec
Projekt: Kakovost okolja vpliva na zdravje vseh
Celotna vrednost operacije (z DDV): 36.224,57 €
Višina zaprošenih nepovratnih sredstev: 26.932,60 €