Objavljen 2. javni poziv (EKSRP)

Razvojna agencija Savinja kot vodilni partner lokalnega partnerstva LAS Spodnje Savinjske doline (v nadaljevanju: LAS SSD) na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in Strategije lokalnega razvoja na območju LAS SSD v obdobju 2014 – 2020 (v nadaljevanju SLR) objavlja

2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS SSD, ki zajema občine Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec za obdobje 2014 – 2020.

Več informacij o aktualnem razpisu lahko najdete na tej povezavi.