5. Skupščina LAS Spodnje Savinjske doline

Dne 13. 11.2019 se je na gradu Komenda na Polzeli vršila 5. Skupščina LAS SSD.

Vodilni partner LAS SSD Razvojna agencija Savinja je predstavil poročilo o delu v letu 2019 in finančno poročilo, izvoljeni so bili novi člani Upravnega in Nadzornega odbora ter predsednik in podpredsednica.

Zapisnik seje lahko preberete na TUKAJ.