Odprtje prispelih vlog na 2. javni poziv EKSRP

S pomočjo videokonference je Ocenjevalna komisija LAS SSD 3. in 6. aprila opravila odpiranje vlog, ki so prispele na 2. javni poziv LAS Spodnje Savinjske doline za sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Teh je bilo enaindvajset (21). Hvala vsem prijaviteljem za posredovane vloge.

Vse vloge, ki so administrativno popolne, so trenutno v ocenjevanju, na LAS SSD pa želimo, da bodo do sofinanciranja upravičene najbolj domišljene, celovite in daljnosežne.