Ocenjevalna komisija zaključila z delom

Ocenjevalna komisija Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinjske doline (OK LAS SSD) je na 4. seji OK LAS SSD, v četrtek, 11.6.2020, zaključila z ocenjevanjem vlog, ki so prispele na 2. JP za sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Člani OK LAS SSD (Barbara Kač Kadunc, Goran Šoster, Viktorija Barbič) so pregledali vse administrativno ustrezne vloge (21) ter pripravili zbirno tabelo ocen in predvidenega sofinanciranja izbranih operacij. Prag 50 točk je prestopilo petnajst (15) od sedemnajstih (17) prejetih vlog na tematskem področju 2 ter tri (3) od štirih (4) na tematskem področju 3.

Na 9. seji Upravnega odbora LAS SSD, predvideni za sredo, 17.6.2020, bo predsednica OK LAS SSD ga. Barbara Kač Kadunc predstavila delo komisije.

Postopek izvedbe 2. JP bo vodilni partner RA Savinja posredoval v potrditev na Organ upravljanja (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), v ob prejemu odločbe pa bo v elektronski obliki v mesecu juliju 2020 posredoval v potrditev tudi izbrane projekte. O oddaji vlog in njihovi potrditvi bo obvestil vse upravičence, s tem pa bodo slednji lahko pričeli z realizacijo operacij.