Podpora razvoja nekmetijskih dejavnosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja 1. javni razpis za podukrep 6.4, katerega namen je podpreti spodbujanje nekmetijskih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva na podeželju, in sicer v višini 15 milijonov evrov.

Upravičenci so lahko:

  • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
  • samostojni podjetniki posamezniki,
  • gospodarske družbe,
  • zavodi ali
  • zadruge

Več informacij lahko najdete na spletni povezavi: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-200703131002/