Upravni odbor potrdil 14 operacij 2.JP

Na 9. seji Upravnega odbora LAS SSD (17.6.2020) je predsednica Ocenjevalne komisije ga. Barbara Kač Kadunc predstavila delo OK in postopek izbire projektov ter krajši opis izbranih projektov. Zaradi administrativnih zadev, je UO sklical 10. sejo (19.6.2020), kjer so potrdili vse predlagane projekte – zapisniki sej se nahajajo na povezavi “Dokumenti”.

Vodilni partner LAS SSD je pripravil sklepe o (ne)potrditvi ter jih v roku posredoval vsem prijaviteljem.

Skladno z navodili je vodilni partner vso dokumentacijo postopka izvedbe 2. Javnega poziva posredoval na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kjer so nam 23.7.2020 potrdili pravilnost postopka.

V mesecu juliju in avgustu se bo tako vršil vnos štirinajstih (14) odobrenih projektov v sistem eKmetija, ob oddaji pa lahko upravičenci pričnejo z realizacijo aktivnosti.

Projekti bodo ob odobritvi ARSKTRP podrobneje predstavljeni v zavihku “Projekti”.

Seznam potrjenih projektov

 • Tematsko področje 2 (razvoj osnovnih storitev)
  • Vključevanje ranljivih skupin v prostovoljske aktivnosti Medgeneracijskega centra Prebold – VRS PA MCP (prijavitelj Rdeči križ Slovenije, vrednost projekta 50.896,18 EUR, znesek sofinanciranja 40.000,00 EUR);
  • Skupinsko skrbništvo v Centru Petra – SKRBNIKI KONJ (prijavitelj Društvo za zaščito konj in ostalih živali, vrednost projekta 51.106,46 EUR, znesek sofinanciranja 40.000,00 EUR);
  • Obnova kulturne dediščine Golavškov mlin – Golavškov mlin (prijavitelj Matic Golavšek, s.p., vrednost projekta 54.973,92 EUR, znesek sofinanciranja 39.995,02 EUR);
  • Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer – Neža Maurer (prijavitelj Občina Polzela, vrednost projekta 111.253,30 EUR, znesek sofinanciranja 39.995,56 EUR);
  • Doživljaj narave na Braslovškem jezeru – Doživljaj narave (prijavitelj Zavod za izobraževanje, kulturo, šport in turizem “3 jezera”, vrednost projekta 55.723,86 EUR, znesek sofinanciranja 39.972,91 EUR);
  • Center za analitiko hmelja – CAH (prijavitelj IHPS Žalec, vrednost projekta 52.834,64 EUR, znesek sofinanciranja 39.697,24 EUR);
  • Čebelarska učna pot – ČUP (prijavitelj Čebelarsko društvo Vransko, vrednost projekta 3.528,08 EUR, znesek sofinanciranja 2.311,78 EUR);
  • Razvoj novih programov hipnoterapije, akupunkture in skupinske psihoterapija za doseganje višje kakovosti življenja – HAiSP (prijavitelj Dispanzer za zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov, d.o.o., vrednost projekta 48.007,38,00 EUR, znesek sofinanciranja 39.584,55 EUR);
  • Predelava lokalnih pridelkov – PLP SSD (prijavitelj BIJO, d.o.o., vrednost projekta 71.817,25 EUR, znesek sofinanciranje 40.000,00 EUR);
  • Učni center za zaščito in reševanje Prekopa – UCZRP (prijavitelj PGD Prekopa-Čeplje-Stropnik, vrednost projekta 33.415,06 EUR, znesek sofinanciranja 24.371,16 EUR);
  • Pešpot Razgan-Tabor II. faza – POTFAZA2 (prijavitelj Občina Tabor, vrednost projekta 33.893,41 EUR, znesek sofinanciranja 24.104,75 EUR)
 • Tematsko področje 3 (varstvo okolja in ohranjanje narave)
  • Dvig kakovosti turističnih produktov v SSD – DKTP (prijavitelj Darja Povše, s.p., vrednost projekta 37.728,96 EUR, znesek sofinanciranja 29.177,42 EUR);
  • Uporaba konoplje za čiščenje onesnažene zemlje – FITOREMEDIACIJA (prijavitelj Zadruga Konopko, vrednost projekta 39.989,86 EUR, znesek sofinanciranja 31.884,50 EUR);
  • Energetska prenova razsvetljave ŠD Vransko – EPRŠDVRANSKO (prijavitelj Občina Vransko, vrednost projekta 39.989,86 EUR, znesek sofinanciranja 31.884,50 EUR).

Priloge: