Znani rezultati razpisa 19.3. (LAS sodelovanje)

LAS Spodnje Savinjske doline je v četrtek, 2.7.2020 s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja prejel odločbe o oddanih vlogah na razpis 19.3. (sodelovanje med LAS-i).

Od treh (3) prijavljenih projektov na razpis je bil odobren projekt »Čebela BERE med!«, v katerem poleg LAS SSD kot partnerja sodelujeta še Medobčinska knjižnica Žalec ter UPI ljudska univerza. Preostala projekta (Veronika – pot ljubezni in doživetij ter Zeleni karavaning) nista dosegla zahtevanega praga točk (83 točk).

Zelo smo veseli in že nestrpno pričakujemo začetek odobrenega medobčinskega projekta – predvidoma v septembru 2020. V poletnih mesecih bo organiziran krajši usklajevalni sestanek med LAS-i, nato pa se bodo aktivnosti uskladile še na nivoju LAS SSD.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za konstruktivnost in dobro voljo pri pripravi projektnih predlogov.