Podaljšanje roka za oddajo vlog (2.JP ESRR)

Razvojna agencija Savinja kot vodilni partner lokalnega partnerstva LAS Spodnje Savinjske doline (v nadaljevanju: LAS SSD) obvešča, da je Upravni odbor LAS SSD na podlagi prošnje za podaljšanje roka za oddajo vlog na 2. Javni poziv za sredstva ESRR, sprejel sklep, da se

rok za oddajo vlog na 2. JP LAS SSD za sredstva ESRR podaljša do 20.6.2021.

Več informacij o aktualnem razpisu lahko najdete na tej povezavi.