Skupščina LAS potrdila nadaljnje delovanje LAS

V četrtek, 23.2.2023 je v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva potekala 8. seja Skupščine LAS Spodnje Savinjske doline, na katerem se je poleg potrditve poročila o delu in finančnega poročila delovanja LAS SSD v letu 2022, sprejelo tudi pomembne sklepe za delovanje LAS v prihodnjem programskem obdobju.

Potrdil se je namreč novi (stari) vodilni partner – Razvojna agencija Savinja, člani pa so potrdili tudi novo pogodbo o delovanju LAS SSD v obdobju 2023 – 2027.

Predsedujoči Skupščini, predsednik LAS SSD Franjo Pustoslemšek, je predstavil tudi 3. Javni poziv Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, aktualni projekt LAS SSD “Povezovanje turističnih potencialov SSD”, sledilo pa je sproščeno druženje ob domačih dobrotah Kmetije Podpečan v degustacijskem prostoru Ekomuzeja.

Vsi prisotni so soglašali, da je delovanje LAS ključno za razvoj celotne doline, poudarili pa pomembnost odprte komunikacije in iskrenih odnosov.