NAVODILA

NAVODILA IN PRIPOROČILA

VSE ZA USPEŠNE PROJEKTE NA ENEM MESTU

Potrebna dokumetacija za pravilno označevanje, priporočila glede izvajanja in napotki za uspešno realizacijo projektov.

Navodila za označevanje za sklad EKSRP

Navodila za označevanje za sklad ESRR

Plakat A3 ESRR

Plakat A3 EKSRP

Lista prisotnosti ESRR

Lista prisotnosti EKSRP

Časovnica ESRR

Časovnica EKSRP

Prostovoljno delo – časovnica

Končno poročilo ESRR

Navodila CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR)

Navodila CLLD (sklad ESRR)

Navodila za izpolnjevanje časovnic