NADZORNI ODBOR

Vodilni organi

Nadzorni organ nadzoruje in spremlja delo organov LAS SSD. Sestavljajo ga trije člani, iz različnih sektorjev:

1.  ga. Eva Vršnik, Turistična kmetija Cokan (gospodarski)
2.  g. Vlado Rojnik (civilni/zasebni)
3.  ga.  Marija Jerman, Občina Vransko (javni)