FRANJO PUSTOSLEMŠEK

Predsednik

Predsednik je zastopnik LAS in po svoji funkciji predsednik Upravnega odbora. Njegove naloge in pristojnosti zajemajo predstavljanje in zastopanje LAS, podpisovanje dokumentov v imenu LAS, sklic in vodenje sej. Aktualni predsednik je Franjo Pustoslemšek.