SKUPŠČINA

Vodilni organi

Skupščina je najvišji organ LAS SSD in jo sestavljajo vsi člani,  ki so predstavniki javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Lokalno partnerstvo LAS SSD šteje 126 članov.

 

Seznam članov LAS SSD (2.7.2020)