SKUPŠČINA

Vodilni organi

Skupščina je najvišji organ LAS SSD in jo sestavljajo vsi člani,  ki so predstavniki javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja.

Seznam članov LAS SSD