UPRAVNI ODBOR

Vodilni organi

Upravni odbor je organ odločanja in upravljanja ter najvišji izvršilni organ LAS SSD, ki ga sestavlja 13 članov LAS SSD, od tega šest predstavnikov javnega sektorja, štirje predstavniki gospodarskega sektorja, trije  predstavniki civilnega/zasebnega sektorja.

Člani upravnega odbora LAS SSD
1.    g. Franjo Pustoslemšek  (eTrust d.o.o.) predsednik (gospodarski)
2.    g. Milan Šoštarič, fizična oseba (civilni/zasebni)
3.    ga. Natja Šketa Miser, Občina Braslovče (javni)
4.    g. Igor Pungartnik, Občina Polzela (javni)
5.    ga. Klaudija Kač, Občina Prebold (javni)
6.    ga. Saša Zidanšek Obreza, Občina Tabor (javni)
7.    ga. Suzana Felicijan Bratož, Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko (javni)
8.    ga. Darja Majkovič, Občina Žalec (javni)
9.    g. Dejan Glavnik (gospodarski)
10.    g. Aljaž Košec (gospodarski)
11.    g. Štusej Jani, NIVO EKO, d.o.o. (gospodarski)
12.    ga. Jasmina Roter Jager (civilni/zasebni)
13.    ga. Irena Rotar, EKOCI- EKO civilna iniciativa Slovenije (civilni/zasebni)