UPRAVNI ODBOR

Vodilni organi

Upravni odbor je organ odločanja in upravljanja ter najvišji izvršilni organ LAS SSD, ki ga sestavlja 6 članov LAS SSD, od tega dva predstavnika javnega sektorja, dva predstavnika gospodarskega sektorja, dva predstavnika civilnega/zasebnega sektorja.

Člani upravnega odbora LAS SSD
1.    g. Franjo Pustoslemšek, eTrust d.o.o., predsednik (gospodarski)
2.    ga. Jasmina Roter Jager, ZIKŠT 3 jezera (gospodarski)
3.    ga. Saša Zidanšek Obreza, Občina Tabor (javni)
4.    ga. Tjaša Skočaj Klančnik, Občina Prebold (javni)
5.    g. Igor Pungartnik (civilni)
6.    g. Robert Novak, PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik (civilni)