Ribiški LAS Savinjska

Povabilo k sodelovanju v LASR Savinjske regije

Vabljeni k v─Źlanitvi v LAS za ribi┼ítvo Savinjske regije!

Vabimo vso zainteresirano javnost na obmo─Źju 31ih (mestnih) ob─Źin Savinjske regije (Braslov─Źe, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, La┼íko, Ljubno, Lu─Źe, Mozirje, Nazarje, Pod─Źetrtek, Polzela, Prebold, Re─Źica ob Savinji, Roga┼íka Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Sol─Źava, ┼áentjur, ┼ámarje pri Jel┼íah, ┼ámartno ob Paki, ┼áo┼ítanj, ┼átore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zre─Źe, ┼Żalec) k v─Źlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribi┼ítvo in akvakulturo, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2021-2027.

LASR Savinjske regije (v nadaljevanju LASR SR) bo vzpostavljen kot javno-zasebno partnerstvo za obmo─Źje Savinjske regije z namenom izvajanja pristopa:

CLLD ÔÇô lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ki ga podpira Evropski sklad za pomorstvo, ribi┼ítvo in akvakulturo.

Lokalni razvoj se izvaja po pristopu ┬╗od spodaj navzgor┬ź, kar lokalnemu prebivalstvu omogo─Źa, da samo dolo─Źi prednosti in razvojne usmeritve. Strategija lokalnega razvoja se bo do leta 2027 uresni─Źevala skozi projekte, za izbor katerih so pristojni ─Źlani oz. organi LASR SR. LASR mora biti vklju─Źujo─Ź in organiziran kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev, sestavljenih iz predstavnikov javnih in zasebnih socio-ekonomskih interesov na obmo─Źju regije Posavje, torej kot javni, ekonomski/gospodarski in socialni/civilni sektor, pri ─Źemer noben sektor ne nadzoruje odlo─Źanja.

V LASR zato vabimo vse zainteresirane predstavnike javnih ter zasebnih subjektov, s stalnim prebivali┼í─Źem, sede┼żem ali izpostavo na obmo─Źju navedenih ob─Źin Savinjske regije, in sicer:

 • javni sektor (ob─Źine, javni zavodi, javne agencije in druge javne institucije),
 • ekonomski/ gospodarski sektor (podjetniki, podjetja, kmetje in druge ekonomske institucije) in
 • socialni/ civilni sektor (zainteresirani posamezniki, kme─Źke ┼żene, mladi, predstavniki nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne dru┼żbe).

V lokalno partnerstvo so lahko vklju─Źene tudi pravne osebe javnega prava, dru┼ítva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sede┼ż izven obmo─Źja Savinjske regije, vendar delujejo na tem obmo─Źju.

Delovanje LASR je pogojeno z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribi┼ítvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021ÔÇô2027.

─îlanstvo v LASR je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. Javni poziv je odprt skozi celotno programsko obdobje oz. najdlje do 31. 12. 2029, pri ─Źemer je 1. rok za vstop v ─Źlanstvo za potrebe vzpostavitve LASR 27.7.2023.

S povratnim e-sporo─Źilom, ki ga interesenti posredujte na e-naslov: sara.vombek@ra-savinja.si do 19.7.2023, izrazite namero o vstopu v RLAS za izvajanje pristopa CLLD na obmo─Źju Savinjske regije v obdobju do leta 2027, ─Źemur sledi podpis partnerske pogodbe na ustanovni skup┼í─Źini RLAS, ki bo potekala dne 27.7.2023. Za ustanovne ─Źlane se ┼ítejejo tisti, ki bodo pravo─Źasno posredovali e-sporo─Źilo ter bodo prisotni na ustanovni skup┼í─Źini, dne 27.7.2023.

Prosimo, da e-mail z navedbo va┼íega imena, naslova in kontaktnih podatkov (telefon in e-mail) posredujete do 19.7.2023 na e-naslov: sara.vombek@ra-savinja.si (po preteku 1. roka za vstop v ─Źlanstvo LAS pristopno izjavo posredujete na isti naslov). Dodatne informacije so na razpolago na telefonsko ┼ítevilko 03/713-68-63 (Sara Vombek).

┼Żalec, 7.7.2023

Stojan Praprotnik, direktor RA Savinja

20.07.2023

IZKAZ INTERESA ZA VODILNEGA PARTNERJA LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA RIBIŠTVO SAVINJSKE REGIJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2021-2027

Na osnovi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, IZ Evropskega sklada za pomorstvo, ribi┼ítvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021-2027 UL RS, ┼ít.74/2023 ustanavljamo Lokalno akcijsko skupino za ribi┼ítvo Savinjske regije (LASR Savinjske regije) za programsko obdobje 2021-2027, v smislu pogodbenega partnerstva treh sektorjev (javnega, gospodarskega in socialnega), sestavljenih iz javnih in zasebnih subjektov. Partnerstvo se ustanavlja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), to je za uresni─Źevanje ciljev in potreb pode┼żelja, na obmo─Źju 31ih (mestnih) ob─Źin Savinjske regije (Braslov─Źe, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, La┼íko, Ljubno, Lu─Źe, Mozirje, Nazarje, Pod─Źetrtek, Polzela, Prebold, Re─Źica ob Savinji, Roga┼íka Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Sol─Źava, ┼áentjur, ┼ámarje pri Jel┼íah, ┼ámartno ob Paki, ┼áo┼ítanj, ┼átore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zre─Źe, ┼Żalec).

Vodilnega partnerja izmed ─Źlanov LASR izbere Upravni odbor LASR, upo┼ítevajo─Ź njegove kadrovske in upravne sposobnosti voditi LASR ter njegovo zmo┼żnost zagotoviti operativno delovanje LASR. Izbor vodilnega partnerja potrdi Skup┼í─Źina LASR.

Naloge vodilnega partnerja:

Po potrditvi SLR bo vodilni partner opravljal naslednje naloge:

 • zastopanje LASR v upravnih in finan─Źnih zadevah;
 • upravljanje transakcijskega ra─Źun LASR
 • animacija obmo─Źja, zagotavljanje informacij zainteresiranim prebivalcem na obmo─Źju LASR, spodbujanje izvajanja operacij, pomo─Ź potencialnim upravi─Źencem pri pripravi operacij ter priprava in izvajanje SLR za celotno programsko obdobje;
 • spremljanje, vrednotenje, skrb za pravilno izvajanje operacij v skladu s SLR ter za doseganje mejnikov in ciljev operacij in pregled nad izvajanjem operacij tudi po izpla─Źilu sredstev;
 • priprava nediskriminatornega in preglednega izbirnega postopka in meril, ki prepre─Źujejo navzkri┼żja interesov ter zagotavljajo, da nobena posamezna interesna skupina ne nadzoruje odlo─Źitev o izbiri;
 • priprava in objava razpisov za zbiranje predlogov, izvajanje postopkov za izbor operacij, izbira operacije in dolo─Źitev zneska podpore ter predlo┼żitev v kon─Źno potrditev na ARSKTRP;
 • skrb za informiranost upravi─Źencev v zvezi s pravicami in dol┼żnostmi tudi po zadnjem izpla─Źilu sredstev;
 • zagotavljanje posredovanje vlog ter zahtevkov za izpla─Źilo za posamezne operacije iz 39. in 40. ─Źlena te uredbe, predhodno preverjanje upravi─Źenost stro┼íkov, skladnost s SLR in operativnim programom, preverjanje, ali imajo nosilci operacij zmogljivosti za izvajanje operacij in zakonitost izvedenih operacij;
 • sodelovanje z organi, kot jih dolo─Źa 3. ─Źlen te uredbe, revizijskimi organi ter drugimi nadzornimi organi vseh zadevnih skladov;
 • priprava letnega poro─Źila o izvajanju SLR v skladu z 42. ─Źlenom te uredbe;
 • pred posredovanjem zahtevka za izpla─Źilo preveritev, da so sofinancirane operacije ozna─Źene v skladu s 47. in 50. ─Źlenom Uredbe 2021/1060/EU;
 • ureditev dostopa do ustreznega informacijskega sistema sklada pred vlaganjem vlog in zahtevkov za izpla─Źilo v informacijski sistem;
 • imenovanje naslednjih organov: predsednika, skup┼í─Źino, upravni odbor, ocenjevalno komisijo in nadzorni organ;
 • priprava dokumentov za delovanje LASR, v katerih dolo─Źi ─Źlane posameznega organa iz prej┼ínje to─Źke in jih javno objavi na spletni strani LASR;
 • izvedba vseh drugih nalog, ki izhajajo iz pogodbe med LASR in vodilnim parterjem;
 • zagotovitev prenosa obveznosti, ki izhajajo iz 50. ─Źlena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Ur. list RS, ┼ít. 42/15, 65/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/19, 157/20,163/21 in 181/21), ─Źe se LASR oblikuje na obmo─Źju, kjer je lokalna akcijska skupina delovala ┼że v programskem obdobju 2014-2020 in bila upravi─Źena do kori┼í─Źenja sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribi┼ítvo 2014-2020.

 

Pogoji za opravljanje nalog vodilnega partnerja:

V skladu z dolo─Źili Uredbe mora vodilni partner izpolnjevati naslednje pogoje, ki jih mora kandidat prilo┼żiti po izkazanem interesu in izboru za vodilnega partnerja, najkasneje do 31. 7. 2023:

 • za pripravo SLR najmanj eno polno delovno mo─Ź za LASR za obdobje najmanj sedem mesecev, in sicer od 1. decembra 2022;
 • za izvajanje SLR in delovanje LASR najmanj eno polno delovno mo─Ź za programsko obdobje 2021-2027, po potrditvi SLR.
 • aktivno pisarno na obmo─Źju LASR. Aktivna pisarna je pisarna za delovanje LASR z naslovom, ustreznimi prostori, opremo za delovanje in kadrovsko sestavo;
 • da ima LASR za nakazilo finan─Źnih sredstev iz naslova te uredbe zagotovljen lo─Źen transakcijski ra─Źun;
 • da ima LASR vzpostavljen lo─Źen ra─Źunovodski sistem ali ustrezne ra─Źunovodske kode za vse transakcije, opravljene v okviru transakcijskega ra─Źuna;
 • da LASR zagotavlja preglednost svojega delovanja in sledljivost in nadzor nad zakonito porabo javnih sredstev.

 

V kolikor ste zainteresirani in izpolnjujete pogoje vodilnega partnerja, izkaz interesa pošljite do ponedeljka, 24. 7. 2023, do 12. ure na e-naslov sara.vombek@ra-savinja.si

20.07.2023

IZKAZ ZA KANDIDATURO V ORGANIH LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA RIBIŠTVO SAVINJSKE REGIJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2021-2027

Na osnovi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, IZ Evropskega sklada za pomorstvo, ribi┼ítvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021-2027 UL RS, ┼ít.74/2023 ustanavljamo Lokalno akcijsko skupino za ribi┼ítvo Savinjske regije (LASR Savinjske regije) za programsko obdobje 2021-2027, v smislu pogodbenega partnerstva treh sektorjev (javnega, gospodarskega in socialnega), sestavljenih iz javnih in zasebnih subjektov. Partnerstvo se ustanavlja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), to je za uresni─Źevanje ciljev in potreb pode┼żelja, na obmo─Źju 31ih (mestnih) ob─Źin Savinjske regije (Braslov─Źe, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, La┼íko, Ljubno, Lu─Źe, Mozirje, Nazarje, Pod─Źetrtek, Polzela, Prebold, Re─Źica ob Savinji, Roga┼íka Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Sol─Źava, ┼áentjur, ┼ámarje pri Jel┼íah, ┼ámartno ob Paki, ┼áo┼ítanj, ┼átore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zre─Źe, ┼Żalec).

Sestava organov:

Upravni odbor LASR (UO LASR) predstavlja najvi┼íji izvr┼íilni organ LASR in je za svoje delo odgovoren Skup┼í─Źini LASR. Glavna naloga UO LASR je, da organizira delo LASR in uresni─Źuje program dela in sklepe, ki so bili sprejeti na Skup┼í─Źini LASR.

Predsednik Upravnega odbora LASR, ki je hkrati predsednik LASR, je zastopnik LASR in po svoji funkciji predsednik Upravnega odbora. V imenu LASR podpisuje vse pravno zavezujo─Źe listine in dokumente.

Podpredsednik Upravnega odbora LASR, ki je hkrati podpredsednik LASR, ima vse pristojnosti predsednika LASR, ─Źe je predsednik LASR odsoten, nedosegljiv, nezmo┼żen za delo, ─Źe predsedniku LASR pred─Źasno preneha mandat ali ─Źe ga predsednik LASR pooblasti za opravljanje svojih pristojnosti ali nalog. Za svoje delo je podpredsednik LAS odgovoren Skup┼í─Źini LASR in Upravnemu odboru LASR ter predsedniku LASR.

Nadzorni odbor LASR nadzoruje in spremlja delo vseh organov LASR, celotno gospodarsko, finan─Źno in materialno poslovanje.

Pogoji in na─Źin kandidiranja:

 • kandidati morajo biti ─Źlani LASR Savinjske regije za programsko obdobje 2021-2027,
 • kandidat lahko kandidaturo vlo┼żi sam ali pa ga za posamezno funkcijo predlaga drug ─Źlan LASR Savinjske regije za programsko obdobje 2021-2027,
 • predlagatelji kandidature lahko v organe LASR predlagajo kandidata samo znotraj sektorja, v katerega sodijo sami,
 • pred izvolitvijo v posamezen organ, mora kandidat podati pisno soglasje h kandidaturi.

 

V kolikor ste zainteresirani za kandidaturo v organih LASR Savinjske regije, izkaz interesa pošljite do ponedeljka, 24. 7. 2023, do 12. ure na e-naslov sara.vombek@ra-savinja.si