PROJEKTI 2007 – 2013

PROJEKTI 2007 – 2013

60%

Seznam projektov LAS SSD v programskem obdobju 2007 - 2013

Zap.št. Projekt Nosilec projekta
1 Analiza letnih količin posebnih odpadkovna kmetijah v Spodnji Savinjski dolini ter določitev načina okolju neškodljivega uničenja le-teh. Govedorejsko društvo SSD, Žalec
2 Povabilo z avtoceste Turistično društvo Šempeter, Šempeter
3 Dediščina – dodana vrednost Filač Nenad s.p.- Gostilna Slovan, Vransko
4 Tematski potep po občini Žalec Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Žalec
5 Biopark Nivo – Izvor mladosti NIVO EKO, dejavnosti v ekologiji  d.o.o.
6 Mobilna pisarna univerze območja LAS Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Žalec
7 Ureditev pešpoti okoli Braslovškega jezera Občina Braslovče
8 Izgradnja pločnika Braslovče -pokopališče Občina Braslovče
9 Ureditev otroškega igrišča na Gomilskem Občina Braslovče
10 Z znanjem do razvoja KGZS, izpostava Žalec
11 Savinjska.si Spletne strani,  Peter Reberšek s.p.
12 Športno turistični park Športno društvo Levitacija
13 Postavitev kozolca NIVO EKO, dejavnosti v ekologiji  d.o.o.
14 Braslovško podeželje Občina Braslovče
15 Dan hmeljarjev Turistično društvo Braslovče
16 Godba Zabukovica Društvo Godba Zabukovica
17 Kulturna dediščina – razvojna komponenta LAS območja Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
18 Tematski potep po SSD Razvojna agencija Savinja, GIZ
19 Bralna značka za odrasle Savinjčane Medobčinska splošna knjižnica Žalec
20 Posodobitev gozdne učne poti Hrastje v Grižah Občina Žalec
21 Rudarska dediščina Zabukovica- Liboje Etnološko društvo Srečno
22 Obnova gasilskega muzeja gasilske zveze Žalec Gasilska zveza Žalec
23 Obnova otroškega igrišča Parižlje Občina Braslovče
24 Delavke knapovke Etnološko društvo Srečno
25 Griški veseljaki se oblečejo Osnovna šola Griže
26 Energetska učna pot SSD Energetika Vransko d.o.o
27 Izvedba dodatnih parkirišč pri pokopališču Prebold Občina Prebold
28 Ureditev avtobusnih postajališč Občina Vransko
29 Zunanja ureditev pri pokopališču Vransko Občina Vransko
30 Optimalna organiziranost mikro podjetij na podeželju z ustrezno informacijsko podporo Etrust, svetovanje in računalništvo, d.o.o
31 Trajnostna obogatitev Krajinskega parka ribnik Vrbje z zaledjem Občina Žalec
32 Ureditev vinske kleti in prostora za degustacijo Vinarstvo in vinogradništvo Milan Šoštarič
33 Od hmelja do novih tipov piva preko mikrovarilnice na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
34 Podeželska tržnica v Žalcu Občina Žalec
35 Kmečko ekološki sejem – spodbujanje samooskrbe s slovensko hrano Bijo, d.o.o.
36 Krožna učna pot Marija Reka Občina Prebold
37 Prireditveni prostor Letuš Občina Braslovče
38 Prestavitev brunarice in ureditev kozolca do uporabnosti – širitev turistične ponudbe NIVO EKO, dejavnosti v ekologiji  d.o.o.
39 Vranski poletni večeri – oživimo kulturno dediščino Zavod za kulturo,  turizem in šport Vransko
40 Sanacija hriba ob igrišču in ureditev kozolca do uporabnosti Športno društvo Trnava
41 Tuji jeziki za več znanja v turizmu in boljše zaposlitvene možnosti na podeželju UPI- Ljudska univerza Žalec
DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ