BIOOGLJE V SSD

BIOOGLJE V SSD

60%

Uporaba biooglja v hmeljiščih in vrtičkih za izboljšanje in ohranjanje stanja narave in okolja

Namen operacije je preko poskusa, delavnic, izobraževanj in komunikajskih aktivnosti razširiti vedenje o biooglju, njegovi uporabi in s tem:

  • prispevati k zmanjševanju spiranja onesnažil v podtalnici

Glavni viri onesnaževanja podtalnice so kmetijstvo (razpršeni viri- gnojenje, škropljenje proti škodljivcem) in točkovni viri iz komunalnih ali industrijskih izpustov. Eden od načinov zaščite podtalnice je tudi zmanjšanje izpiranja onesnažil. To lahko dosežemo na različne načine, med katerimi je eden bolj obetajočih uporaba biooglja.

V svetu potekajo številne raziskave različnih vrst biooglja na različnih vrstah in tipih tal. Študije kažejo, da dodajanje biooglja poveča sposobnost tal zadrževanja hranil (predvsem dušika) in poveča sposobnosti tal, da zadržujejo vodo. S tem se zmanjša potreba po namakanju in zmanjša se izpiranje hranil v podtalnico.

  • zmanjšanju podnebnih sprememb

Raziskave kažejo, da biooglje ostane v tleh stoletja, saj je zelo odporen proti razgradnji mikrobov. Med pirolizo je molekularna struktura biomase preurejena v obliko, ki je zelo stabilna v tleh. Mikroorganizmi tako predelane biomase ne razgradijo (oziroma zelo počasi), kar pomeni, da ogljik v biooglju ostane v tleh dolgo vtsro let in se ne sporšča v ozračje kot ogljikov dioksid (negativni ogljični odtis). Prav tako prisotnost biooglja v tleh zmanjša nastajanje toplogrednih plinov, kot sta dušikov oksid in metan.

Kazalniki projekta:

  • nabava biooglja;
  • postavitev in izvedba poskusov v hmeljiščih in vrtovih – praktična navodila za uporabo;
  • izvedba predavanj v okviru 3 praktičnih delavnic;
  • izvedba kemijskih in mehanskih analiz rastlinskega tkiva in vzorcev tal;
  • izdelava promocijskega izdelka (100 kos);
  • izvedba pogostitve in povezovanje dogodkov na dveh praktičnih delavnicah in enem izobraževalnem predavanju.

Povezava na spletno stran projekta

Vrednost projekta znaša 38.154,01 EUR, sofinanciranje s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je 25.019,02 EUR. Partnerji pri projektu so TMConsulting, d.o.o., Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Društvo podeželskih žena občine Žalec.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ