Butični apartmaji na Golavškovem mlinu

Butični apartmaji na Golavškovem mlinu

60%

Butični apartmaji na Golavškovem mlinu

Trajanje: junij 2023 – december 2023

Projekt je predmet obnove starega mlina, ki je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. Vključena je obnova in oprema 4 apartmajev v pritličju in mansardi ter oprema za gospodarnejši turizem (zalogovnik za deževnico, zalogovnik za toplo vodo). Z izobraževanji bomo dvignili nivo kvalitete prebivalcev LAS in razvoju gospodarstva. Operacija se bo izvajala v vseh 6 občinah LAS. Vzpostavljeno bo partnerstvo. Vključena ranljiva skupina.

Cilji:

 • Vzpostavitev delovnega mesta
 • Vzpostavitev partnerstva
 • Povezovanje prebivalstva
 • Obnova infrastrukture (Golavškov mlin)
 • Vključevanje mladih, starejših, žensk, prebivalcev z nižjo izobrazbeno strukturo (ranljive skupine)
 • Ohranjanje naravnih danosti narave in okolja
 • Izvedba izobraževanj in usposabljan
 • Promocija Sp. Savinjske doline na mednarodnem področju

Glavne aktivnosti:

 • Obnova mlina – Pritličje, mansarda v 4 apartmaje
 • Medgeneracijska druženja v mlinu z društvom
 • Programi za mlade brezposelne za pridobitev novih storitev lokalnih danosti
 • Zemljevid možnih aktivnostih za domače in tuje obiskovalce

Skupna vrednost operacije je 33.457,97 EUR, znesek sofinanciranja EKSRP znaša 24.249,85 EUR. Partnerji pri izvedbi operacije so Matic Golavšek s.p., UPI Ljudska univerza Žalec in Kulturno prosvetno društvo Šešče.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ