CJD

CJD

60%

Zagon delovanja Center jamskih doživetij

Glavne aktivnosti zajemajo zagotovitev infrastrukture, nakup osnovne opreme, potrebne za delovanje centra, promocijske aktivnosti in zasnovo ter izvedbo programov.

Pričakovani učinek je vzpostavitev nove turistične ponudbe, ki na inovativen način združuje izobraževalni element z aktivnim preživljanjem prostega časa, pri čemer blagodejno vpliva na gospodarsko, okoljevarstveno in družbeno-socialno stanje v regiji. Glavni učinek projekta bo ureditev infrastrukture (4 objektov – obnova objekta za bodoči Center jamskih doživetij; gozdna-geološka učna pot; sanacija črnega odlagališča in ureditev dvorišča; jamska infrastruktura), ki občanom nudi dostop do rekreacijskih, izobraževalnih ter kulturnih vsebin, pri čemer je nujno poskrbeti za varnost. Z ustvarjenim okoljem bomo razvijali turizem in spodbudili rast gospodarstva tudi na podeželju in ne le v urbanih središčih, vključevali raznolike skupine oseb in izboljšali/izgradili obstoječo naravno, kulturno ter turistično infrastrukturo.

Ciljne skupine so občani občin Spodnje Savinjske doline, lokalna skupnost, prehodni in ciljni turisti, mladi, športno aktivne osebe.

Kazalniki projekta:

  • prepoznavnost Centra v lokalni skupnosti;
  • vpliv delovanja Centra na kakovost življenja v lokalni skupnosti;
  • povečan obisk obiskovalcev in turistov;
  • število ustvarjenih delovnih mest;
  • izobraženi in usposobljeni akterji;
  • oblikovana nova blagovna znamka »Center jamskih doživetij«;
  • število vzpostavljenih inovativnih razvojnih partnerstev za skupne aktivnosti;
  • število izvedenih promocijskih aktivnosti;
  • število vzpostavljenih novih storitev in programov.

 

Povezava na spletno stran projekta

Vrednost projekta znaša 73.991,80 EUR, sofinanciranje s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa je 32.127,90 EUR. Partnerji pri projektu so Društvo Center jamskih doživetij, Občina Vransko, Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko ter Ira Zorko, s.p.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ