DCMZP

DCMZP

60%

Družabni center Muzejska zbirka Prebold

Občina Prebold želi z izvedbo operacije izboljšati prepoznavnost objektov Muzejske zbirke Prebold skozi čas ter občanom in ranljivim skupinam ponuditi obnovljene objekte in ponudbo aktivnosti ter informacij s kulturnega, izobraževalnega, turističnega in prireditvenega področja. V okviru operacije bo izvedena obnova dvorišča muzejske zbirke, v objektu bodo prenovljene sanitarije, v lesenem paviljonu ob objektu bo urejen pokrit tržni prostor za dejavnost tržnice v slabem vremenu, TIC pa bo prestavljen v objekt muzejske zbirke. Občina bo kupila tudi multimedijsko opremo za predavalnico in novo pohištvo za pokrito tržnico in TIC. V okviru projekta bo urejeno tudi postajališče za avtodome pri bazenu Prebold za popestritev turistične ponudbe kraja. Partnerja v projektu Zgodovinsko in narodopisno društvo Prebold in Turistično društvo Prebold bosta poskrbela za izvedbo prireditev in aktivnosti v okviru projekta zasebni partner pa bo pripravil predavanja s področja samooskrbe s hrano in ekološke pridelave.

Cilji operacije so naslednji:

  • ureditev prostora za odprto in pokrito tržnico, prireditvenega prostora, predavalnice, prostorov TIC in sanitarij,
  • popestritev dogajanja turističnem in kulturnem področju,
  • izobraževanje na področju samooskrbe s hrano ter ekološke pridelave in predelave izdelkov,
  • ureditev parkirišča za avtodome in
  • promocija aktivnosti v okviru projekta.

Kazalniki:

  • vzpostavljeno inovativno partnerstvo za izvajanje skupnih aktivnosti,
  • ena operacija vlaganj v infrastrukturo,
  • 4 aktivnosti s področja samooskrbe in lokalne pridelave hrane,
  • 3 turistične prireditve,
  • 7 aktivnosti s področja kulturne dediščine.

 

Povezava na spletno stran projekta

Ocenjena vrednost projekta znaša 122.186,22 EUR, od tega je odobreno sofinanciranje aktivnosti s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v znesku 41.104,25 EUR. Partnerji v projektu so Občina Prebold, Zgodovinsko in narodopisno društvo Prebold ter Turistično društvo Prebold.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ