DKTP

DKTP

60%

Dvig kakovosti turističnih produktov v SSD

Trajanje: avgust 2020 – december 2021

Cilj izvedbe operacije je ohranjanje in izboljšanje stanja narave in okolja, povečanje nastanitvenih kapacitet s posodobitvijo kampa. Vse to bo  prispevalo k boljši turistični in rekreativni infrastrukturi ter bo dalo dodano vrednost na kakovost življenja na območju SSD in širše.

Glavne aktivnosti pri tem so energetska sanacija objekta, razvoj novih ekoloških produktov ter posodobitev nove in že obstoječe notranje in zunanje opremljenosti – infrastrukture.

Pričakovani učinki pri tem so ohranjanje in izboljšanje stanja narave in okolja – zmanjšanje porabe električne energije, nove zasaditve rastlin, kar pripomore k izboljšanju kakovosti zraka, vse to pa vpliva na dvig kakovosti življenja.

Operacija podpira vse ciljne skupine, vključevanje mladih v smislu izobraževanja  o ohranjanju in izboljšanju stanja narave in krepitvi družbene odgovornosti na vseh ravneh dela in bivanja v regiji.

Cilji:

 • Ureditev 186 m2 izolacijske fasade
 • Nakup lesene hiške v velikosti cca 20 m2 za povečanje nočitvenih kapacitet
 • Obnovitev poškodovane škarpe v dolžini 8 m
 • Nakup nove zofe s posteljno funkcijo
 • Zamenjava navadnih armatur za vodo s senzorskimi – 6 kom
 • Ureditev 7 m zidu pri vhodu v kamp – sobe
 • Namestitev ograje v dolžini 45 m
 • Izgradnja lesenega nadstreška za avtomobile gostov 30 m2
 • Hortikulturna ureditev okolice – zasaditev vegetacije
 • Nakup opreme za prosti čas (nordijske palice, kolo)
 • Nakup opreme za dvig kakovosti turistične ponudbe (pralni, sušilni stroj, solarne in senzorske luči, mini hladilnik, klima, vrtne mize in stoli)

Skupna vrednost operacije je 37.645,86 EUR, znesek sofinanciranja EKSRP znaša 26.887,49 EUR (71%). Partnerji pri izvedbi operacije so Monika Vohl, Turistično društvo Prebold, Darja Povše, s.p. in Osnovna šola Prebold.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ