EPRŠDVRANSKO

EPRŠDVRANSKO

60%

Energetska prenova razsvetljave ŠD Vransko

Trajanje: september 2020 – april 2021

Športna dvorana Vransko je večnamenska dvorana, ki se uporablja za športno vzgojo učencev Osnovne šole Vransko-Tabor, za šolske prireditve,za športno vadbo, za športna tekmovanja, za proslave ob državnih praznikih, za občinske prireditve, za glasbene koncerte in druge kulturne prireditve, za večje razstave, za jubilejne prireditve itd..
Obstoječa razsvetljava z metal halogenimi reflektorji ima več izrazitih slabosti: velika poraba električne energije, visoki stroški vzdrževanja ter dolgi časi doseganja polnega svetlobnega toka, ki ne omogočajo takojšnjega vklopa v primeru izpada električne energije. V okviru operacije je zato načrtovana njihova zamenjava z varčnimi, bolj učinkovitimi in za vzdrževanje cenejšimi LED reflektorji. Poleg osnovnega cilja operacije pa želimo v okviru operacije tudi promovirati ukvarjanje s športom in zdrav življenjski slog med tistimi skupinami prebivalstva, ki so se do sedaj izkazale za slabše vključene in za katere lahko šport predstavlja način socialne aktivacije (invalidi, starejši brezposelni) ali pomoč pri premagovanju vse bolj prisotnih tegob sodobnega časa kot je npr. izgorevanje na delovnem mestu (zaposleni).

Kazalniki operacije:

  • število LED reflektorjev: 45 kosov
  • število sistemov DALI krmiljenja: 1
  • število izvedenih promocijskih delavnic: 1 promocijska delavnica

Skupna vrednost operacije je 40.385,73 EUR, znesek sofinanciranja EKSRP znaša 28.252,80 EUR (70%). Partnerji operacije so Občina Vransko, Zveza za šport invalidov Slovenije, Gomark, d.o.o. in Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ