FZP BRASLOVČE

FZP BRASLOVČE

60%

Forum znanja in povezovanja Braslovče

Projekt ā€œFORUM ZNANJA IN POVEZOVANJA BRASLOVČEā€ je program, ki se bo izvajal trajnostno in bo temelj za vse nadaljnje projekte, ki se bodo razvijali v sklopu socialnega in medgeneracijskega povezovanja v lokalnem okolju. Izvedene bodo Å”tevilne aktivnosti za izobraževanje in usposabljanje ranljivih skupin na področju požarne varnosti in dejavnosti za promocijo zdravja. Pomemben bo tudi doprinos projekta na področju varovanja okolja in narave, saj bo vzpostavljen okolju prijazen gasilni sistemi. Z uspeÅ”no izvedbo projekta bomo na inovativen način povezali in vključili vse starostne generacije. Krepili bomo dolgoročno sodelovanje in povezovanje ranljivih skupin, ki so bile v naÅ”em okolju do sedaj zelo zapostavljene. V projektu bomo vključili in povezali partnerje iz več različnih segmentov in s tem razÅ”irili vpliv strategije lokalnega razvoja.

Cilji operacije

programi za pridobivanje novih znanj, programi za doseganje zdravega načina življenja, nabava opreme, objave v tiskanih in elektronskih medijih (promocija)

Ciljne skupine

Ciljne skupine v projektu so Ŕoloobvezni otroci, mladi do 30 let, ženske ter starejŔi. Doseči želimo tudi ostale generacije, saj tako Ŕe povečamo možnost socialnega vključevanja in vključevanja v PGD.

Vrednost projekta znaŔa 38.044,46 EUR, sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je 25.227,70 EUR. Partnerji pri projektu so PGD Braslovče, Zavod za kulturo, turizem in Ŕport Vransko, Anton Blaj d.o.o. in DruŔtvo podeželskih žena Braslovče.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ