GOSTUS2018

GOSTUS2018

60%

Gostoljubnost za uspeh

Namen operacija GOSTUS2018 je spodbujanje ustvarjanj novih delovnih mest, razvoju podjetništva ter družbene povezanosti in socialne vključenosti. Z operacijo bomo izobraževali in usposabljali brezposelne ženske, mlade in ostale brezposelne, ki se želijo preizkusiti v podjetništvu, v novih zaposlitvah ali na nek drugi način vključiti v družbo.

Operacija je namenjena ranljivim skupinam (brezposelne ženske, mladi…). Dobili bodo znanje za delo v menedžmentu, podjetništvu, gostinstvu/kulinariki, gospodinjstvu, spoznali bodo osnove računalništva in tujih jezikov. Operacija omogoča krepitev znanja prebivalcev, ki jim bo omogočilo lažjo zaposlitev ali pa lažji obstoj v podjetništvu.

Cilji se bodo v prvi fazi izpolnjevali preko delavnic z različnimi temami menedžmenta, podjetništva, gospodinjstva ter gostoljubnosti in jezikovnih tečajev (angleščina, španščina in nemščina) in v drugi fazi bomo izvedli strokovne ekskurzije, obiskali gostilne, hotele in penzione, nudili coaching ali osebna svetovanja za ženske.

Kazalniki operacije

Izvedene delavnice, usposobljeni udeleženci, izvedena strokovne ekskurzija Tagungshaus Hohewand v Avstriji, v Sloveniji bomo obiskali: turistično kmetijo Tremel, kmetjo Vimplsek iz Radelj; turistično kmetijo v Litiji. Prakse za mlade se bomo udeležili v Conference center Ashley v Manchestru, Centro de Estudio y Trabajo (CET) Saomar v Španiji in center za prakso Whaehring na Dunaju. Izvedeno bo tekmovanje v kulinariki – izdelava tort, zaposlitev ene osebe ter možnosti za boljšo zaposlitvijo s pridobivanjem neformalnega znanja.

Povezava na spletno stran projekta

Vrednost projekta znaša 55.885,90 EUR, sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je 42.614,06 EUR. Partnerji pri projektu so Fercar, s.p., UPI ljudska univerza, Lesmat, d.o.o. in Društvo dvorec za kulturo in izobraževanje.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ