GOZD PEKLA

GOZD PEKLA

60%

Gozdovi so pljuča Pekla

Trajanje: 15.9.2018 – 30.6.2019

Tematski učni poti krajinskega parka Ponikovski kras bomo povrnili sijaj, jo obnovili in nadgradili. Postala bo bolj prepoznavna in doživljajsko še bogatejša. V okviru projekta bomo na poti namestili dvojezične informativne table, ki bodo dodatno opremljene s QR kodo, nekaj tabel pa bo označenih tudi z braillovo pisavo. Obiskovalce gozdov okrog jame Pekel bodo s številnimi aktivnostmi, delavnicami in promocijskimi dogodki seznanili, kako se lahko prilagajajo na podnebne spremembe, zakaj je pomembno ohranjati biotsko pestrost in kakšno vlogo imajo pri tem različni ekosistemi in številne živalske vrste.

Obnovljena pot bo dostopnejša različnim ciljnim skupinam, turistom, rekreativcem, udeležencem šole v naravi, slepim in slabovidnim.

Aktivnosti:

A1 Projektno vodenje in koordinacija
A2 Promocija in obveščanje javnosti
A3 Obnova in nadgradnja učne poti
A4 Animacija lokalnega okolja in javni natečaj
A5 Strokovna vodenja, delavnice in dogodki.

 

Povezava na spletno stran projekta

Skupna vrednost operacije 36.616,01 EUR, odobrena sredstva sofinanciranja EKSRP 29.661,99 EUR (85%). Partnerji v projektu so Celjsko gozdarsko društvo, Turistično društvo Šempeter v Savinjski dolini, Občina Žalec, Razvojna agencija Savinja ter Virant.si, trgovina in svetovanje, d.o.o.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ