HAiSP

HAiSP

60%

Razvoj novih programov hipnoterapije, akupunkture in skupinske psihoterapije za doseganje višje kakovosti življenja

Trajanje: avgust 2020 – julij 2021

Operacija naslavlja dvig kakovosti življenja vseh prebivalcev Spodnje Savinjske doline skozi izboljšanje zdravja. Ker je zdravje po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije ne samo odsotnost bolezni ampak tako fizično kot psihično in socialno blagostanje, smo se partnerji odločili vključiti vse tri pole definicije zdravja in ponuditi prebivalcem dopolnitev obstoječih sistemov.

V delu, ki se dotika fizičnega zdravja smo se odločili obstoječi in dobro delujoči sistem primarnega zdravstvenega varstva v regiji dopolniti z metodo akupunkture. K tej odločitvi so nas pripeljale tri skupine vzrokov. Prva skupina: metoda je že vsaj petdeset let sprejeta v sistem zahodne medicine (ne gre za alternativne metode zdravljenja, Slovensko združenje za akupunkturo je član Slovenskega zdravniškega društva), akupunktura je znotraj slovenskega zdravstvenega sistema zelo centralizirana in po indikacijah omejena (v protibolečinskih ambulantah kliničničnih centrov in večjih regionalnih bolnišnic – najbližje SB Celje, večinoma zgolj zdravljenje bolečin, ki so v sklopu najhujših obolenj). Druga skupina: pri svojem delu se srečujemo z bolniki, kjer je akupunktura glede na obstoječo strokovno literaturo in priporočila Svetovne zdravstvene organizacije dobra metoda, tudi in še posebej pri otrocih in mladostnikih (pri teh se v Sloveniji uporablja zelo malo). Tretja skupina: že imamo znanje in ustrezno formalno izobrazbo (dva zdravnika akupunkturista), laserska akupunktura, ki se je razvila v zadnjih petnajstih letih (in je na primer v Avstriji zelo razvita in pogosto uporabljena metoda, pri nas še precej redka) omogoča akupunkturno zdravljenje brez vbadanja igel in je zato odlična za otroke in odrasle, ki se bojijo igel. S tem bomo vsem generacijam približali integrativne (ne alternativne) metode zdravljenja, nekoliko zmanjšali potrebo po medikamentoznem zdravljenju s tem vplivali na okolje (manjša poraba zdravil, manjši vpliv na okolje), dodali kamenčke v mozaik pri prepoznavanju zdravstvenih politik po širši vključitvi akupunkture (tudi laserske) v pravice iz zdravstvenega zavarovanja.

V delu, ki se dotika psihičnega blagostanja smo se odločili obstoječe programe zdravstva in šolstva dopolniti z hipnoterapijo in skupinskimi oblikami psihoterapije. Hipnoterapija je integrativna (ne alternativna) medicinska metoda s katero v hipnotičnem transu s sugestijami in metaforami naslavljamo podzavest in tako izvajamo psihoterapijo. Metodo lahko izvajamo individualno, pa tudi, sicer redkeje, skupinsko. Skupinsko hipnoterapijo uporabljamo predvsem za telesno in duševno sproščanje, poživitev. Pri individualni hipnoterapiji lahko zdravimo bolj oprijemljive težave kot so pomanjkanje samozavesti, strah pred javnim nastopanjem, fobije (strah pred višino, vodo, psi…), kakor tudi nočno močenje postelje pri otrocih. Ker so v obstoječem zdravstvenem sistemu psihoterapije težko dostopne, v našem okolju (SSD) pa tovrstnih psihoterapevtskih skupin praktično ni, bomo izvedli psihoterapevtsko skupino za motnje hranjenja. Skupinska psihoterapija poteka na način, da dve vodji skupine (psihoterapevtki) usmerjata udeležence k raziskovanju vzrokov za razvoj motnje hranjenja in dejavnikov, ki le-to vzdržujejo. Temelj psihoterapevtske skupine je zaupen odnos med člani ter varen prostor, kjer lahko mladi govorijo o svojih težavah. Z ustvarjanjem občutka varnosti, vzajemnosti in zaupnosti imajo tako možnost deljenja lastne izkušnje, normalizacije lastnih občutkov in odkrivanja ustreznejših strategij reševanja svojih težav.

V delu, ki se dotika socialnega blagostanja in zdravega odraščanja bomo izvedli predavanja za starše oz. učitelje ter delavnice v manjših skupinah, ki bodo namenjene otrokom. Namen tega bo razvijanje zdrave samopodobe, izboljšanje medvrstniških odnosov ter vključevanje v dejavnosti, ki spodbujajo zdrav življenjski slog.

Cilji:

  • število delavnic: 5
  • število udeležencev delavnic: 80
  • število udeležencev tretmajev akupunktur: 40
  • število udeležencev tretmajev hipnoterapij: 20
  • število udeležencev psihoterapevtskih skupin: 10
  • število člankov: 2
  • število objav na družabnih omrežjih: 10
  • število novinarskih konferenc: 2
  • letaki: 150

Skupna vrednost operacije je 48.007,38 EUR, znesek sofinanciranja EKSRP znaša 39.584,55 (82%). Partnerji pri izvedbi operacije so Dispanzer za zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov, d.o.o., Osnovna šola Griže in Psihološko svetovanje in psihoterapija, Vesna Žličar, s.p.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ