Kulinarično v SSD

Kulinarično v SSD

60%

Kulinarična doživetja Spodnje Savinjske doline

V sklopu operacije bomo v prvi fazi izvedli prenovo kuhinje, s čimer bomo poskrbeli za ustrezno infrastrukturo za izvedbo gostinsko-turistične ponudbe samega objekta. Nato bomo izvedli dve kulinarični delavnici, ki bosta pilotni in se jih bo kasneje izvajalo za goste in obiskovalce. V sodelovanju z druŔtvom kmečkih žena se bo gostinska ponudba dodatno oplemenitila s turističnimi vsebinami v okolici v povezavi s kulinariko (ogledi dobaviteljev in doživetja pri le-teh).

Cilji operacije

razvoj kakovostnih kulinaričnih dogodkov in kulinaričnih vsebin, vključevanje lokalnih ponudnikov v turistično-gostinsko ponudbo, razvoj skupnih produktov, povečanje atraktivnosti občine Žalec in posledično Spodnje Savinjske doline

Ciljne skupine

Ciljne skupine operacije: kmetje, podjetniki, lokalni pridelovalci starejÅ”i , mladi – vključevanje v izvedbo delavnic, sodelovanje pri pripravi produktov s ciljem, da le-ti prepoznajo turizem kot podjetniÅ”ko priložnost (morebiti kot samostojno zaposlitev , možnost zaposlovanja pri prijavitelju

Aktivnosti

GOMINÅ EK TECH, storitve , gostinstvo in proizvodnja d.o.o.: Celovita prenova kuhinje ā€“ izvedena bo celovita prenova kuhinje z vsemi potrebnimi elementi (priloga ā€“ ponudbe izvajalcev, iz katerih je razvidna natančna specifikacija), kar bo ključno vplivajo na cilje operacije. Na ta način se bo poskrbelo za kakovostno ponudbo in visoki nivo storitev v dediŔčino Ā»obarvaniĀ« kuhinji in tudi dediŔčinsko podobo celotnega objekta, s čimer se bo zagotavljalo kakovostno in edinstveno izkuÅ”njo.

Kreativni dogodki in posredniÅ”tvo, GREGOR AUDIČ s.p.: Izvedba 3 kulinaričnih delavnic: Izvedlo se bo 3 tematske kulinaričen delavnice, s čimer se bo poskrbelo za kakovostno turistično-kulinarično izkuÅ”njo

DRUÅ TVO PODEŽELSKIH ŽENA OBČINE ŽALEC:Ā Sodelovanje pri razvoju dodatnih turističnih vsebin kulinaričnega produkta: Nadgradnja kulinarične izkuÅ”nje zvključitvijo vsebin lokalnega okolja (kulturna in naravna dediŔčina, podeželje, lokalne zgodbe, miti in legende (vloga partnerja 2)

Vrednost projekta znaŔa 60.793,19 EUR, sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je 39.997,35 EUR. Partnerji pri projektu so GominŔek Tech, d.o.o., Gregor Audič, s.p. in DruŔtvo podeželskih žena občine Žalec.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ