NEŽA MAURER

NEŽA MAURER

60%

Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer

Trajanje: avgust 2020 – junij 2021

Predmet projekta je rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer z vrtom, Podvin pri Polzeli – Rojstna hiša Neže Maurer (EŠD 12658) v okviru posega celovite obnove kulturnega spomenika. Objekt je uvrščen med pomembne kulturne spomenike v Sloveniji, ima značaj spomenika lokalnega pomena (Odlok o razglasitvi rojstne hiše Neže Maurer Podvin pri Polzeli 37 za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur. list RS, št. 49/2001-2703) in je v lasti Občine Polzela. Gre za hišo iz 18. stoletja v kateri je bila rojena pesnica Neža Maurer. Celoten kompleks, je zasnovan kot objekt s kletjo, pritličjem ter mansardo.

Objekt je trenutno nenaseljen in nevzdrževan. Pritlična, v breg potisnjena delno lesena hiša s predelano črno kuhinjo naj bi nastala, v sredini 18. stoletja. Hiša je ena izmed redkih še ohranjenih v bližnji in daljni okolici, ki nam izpričuje način življenja, gospodarjenja in bivanja v preteklosti.

Objekt je trenutno v dokaj slabem fizičnem stanju in je potreben temeljite prenove. Hkrati pa je potrebno zagotoviti po obnovi v hiši primerne vsebine, ki bodo zagotavljale dolgoročno finančno neodvisnost objekta. Spodbude za investicijsko namero pri investitorju so v pozitivni zgodovini, ohranjenosti objekta, ugodni legi na okoliških zemljiščih, dostopnosti lokacije, lokalni identiteti, zainteresiranosti prebivalcev za oživitev objekta, aktivnosti prebivalcev na mnogih področjih, ki bi lahko pripomogla h kvalitetnim vsebinam.

Razlog za operacijo je tako želja občine po povečanju turističnega obiska občine, po pridobitvi kvalitetne javne kulturne infrastrukture, izvajanju števila kulturnih dejavnosti, kulturnem udejstvovanju društev in drugih interesnih skupin v kulturi, vključenosti lokalnega prebivalstva v kulturne vsebine, turistični prepoznavnosti, zaposlovanje v kulturi (posredni učinek na zaposlovanje v regiji).

Cilji:

  • Ustvarjeno novo delovno mesto: 1
  • Obnovljen objekt kulturne dediščine: 1
  • Izveden dogodek ob zaključku operacije: 1

Skupna vrednost operacije je 135.443,03 EUR, znesek sofinanciranja EKSRP znaša 39.995,56 (30%). Partnerji pri izvedbi operacije so Občina Polzela, Kulturno društvo “Dobra ideja” in Gostilna Cizej, s.p.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ