OZP

OZP

60%

Odstiranja znanj prednikov

Cilj projekta je na podlagi geomantičnega vrednotenja potencialov vitalno-energijskih danosti in dediščine Polzele izoblikovati inovativno turistično ponudbo zelenega turizma; z izobraževanji in poslovnim svetovanjem vzpostaviti nove in nadgraditi obstoječe dejavnosti, povezati akterje v konzorcij za skupen nastop ponudnikov zelenega turizma na trgu ter s tem prispevati k prepoznavnosti Polzele in širše pokrajine, razvoju novih zaposlitev in trajnostnemu razvoju območja LAS SSD. Partnerji projekta so Občina Polzela, Turistično društvo Občine Polzela, Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij Polzela, “Cornucopia” Zavod za prostor kulture, Kulturno društvo Dobra ideja in Osnovna šola Polzela.

Inovativna razvojna specializacija projekta je medsektorska sinteza dela s prostorom in ljudmi. S spremljanjem potreb okolja, mentoriranjem do lokalnih pobud in usposabljanjem akterjev. Mentorska vloga daje inovativne iniciative in svetovanje vključenim projektnim akterjem.

Strokovna podlaga prostorske geomantijske obravnave za razvoj turizma ovrednoti razvojne kapacitete urbanega območja, izdela podlago za prostorska načrtovanja občine, vitalno-energijski turistični zemljevid, projektne smernice in izhodišča za trajnostno načrtovanje infrastrukture za boljše stanje okolja. S ciljem oživitve okolja in razvoja mehkih vsebin, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja. Skrb za zdravo okolje zagotavlja zdravje prebivalcev in pozitivno življenjsko naravnanost.

Aktivnosti projekta zajemajo

  • izobraževanje in osveščanje (z vključevanjem različnih strokovnjakov): Izobraževanje in osveščanje prispeva k prepoznavanju potencialov, ohranjanju narave in kulturne dediščine;
  • vzpostavitev konzorcija zelenega turizma: Oblikovana vsebinska obrazložitev- skupna vizija in poslanstvo, izhodišča in pravilnik konzorcija, oblikovanje logotipa in podpis pristopnih izjav članov konzorcija.
  • promocija: Predstavitev smernic razvoja zelenega turizma in tiskovna konferenca. Organizacija SEMNJA DOŽIVETIJ, ZNANJ IN PRIDELKOV za predstavitev nove turistične ponudbe s širšo promocijo v slovenskem prostoru Semenj predstavlja nadgradnjo obstoječe sejemske dejavnosti v mestu. Vzpostavljena spletna stran in spletna promocija, objava člankov v lokalnih medijih, zgibanke, brošure.

Vzpostavljene dejavnosti s promocijo pripomorejo k povečanemu številu obiskovalcev in turistov.

S povezovanjem akterjev: članov društev, kmetov, mladih, starejših občanov za skupen nastop na trgu obogatimo turistično ponudbo urbanega središča Polzele. S predavanji in predstavitvami v ostalih urbanih središčih se model generiranja celostnega razvoja z mreženjem ponudnikov in prepoznavanje potencialov za razvoj dediščine ob njenem ohranjanju širi na celotno območje LAS SSD.

Vrednost projekta znaša 25.064,00 EUR, sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je 19.868,80 EUR. Partnerji projekta so Občina Polzela, Turistično društvo Občine Polzela, Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij Polzela, “Cornucopia” Zavod za prostor kulture, Kulturno društvo Dobra ideja in Osnovna šola Polzela.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ