Parkirišče pri gradu Komenda

Parkirišče pri gradu Komenda

60%

Parkirišče pri gradu Komenda

Namen ureditve parkirne površine ob gradu Komenda je povezan z uporabo obstoječe kulturne infrastrukture, spodbuditi inovativno povezovanja lokalnih deležnikov za skupen nastop na trgu, sodelovanja med posameznimi nosilci ponudbe na področju turizma, kulture, trgovine in proizvodnje, gospodarskih dejavnosti in njene učinkovite uporabe učinkovita, je potrebno še zagotoviti primerno parkirno površino ob samem Gradu Komenda.

Cilji operacije

ohranjanje kulturne dediščine ter razvijanje zavesti o njenih vrednotah, spodbuditi inovativno povezovanja lokalnih deležnikov za skupen nastop na trgu, izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine, povečanje možnosti za trajnostni razvoj

Ciljne skupine

Operacija je namenjena vsem prebivalcem iz celotnega območja SSD. Ciljne skupine so obiskovalci ohranjene kulturne dediščine, lokalne skupnosti in deležniki v podjetništvu, kulturi in turizmu ter nanj vezanih dejavnostih, lokalno prebivalstvo (interesne skupine in gospodarski subjekti) in turisti.

Vrednost projekta znaša 309.599,23 EUR, sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je 19.700,76 EUR. Partnerji pri projektu so Občina Polzela, Osnovna šola Polzela, Turistično društvo Občine Polzela in Bistro Pasijonka, kavarna in slaščičarna na Gradu Komenda, s.p..

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ