PEŠPOT IN ŠPORT. OBJEKT RAZGAN

PEŠPOT IN ŠPORT. OBJEKT RAZGAN

60%

Ureditev pešpoti Tabor - Ojstriška vas in nepokritega športnega objekta Razgan

Z izvedbo ureditve pešpoti Tabor-Ojstriška vas rešujemo predvsem izzive, povezane z večjo vključenostjo mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, ob doseganju višje kakovosti življenja in ohranjanja in izboljšanja stanja narave in okolja, skozi dostop do vseh pomembnejših javnih zgradb v lokalni skupnosti (šola, vrtec, knjižnica, občina, pošta, TIC, cerkev, gasilski dom, trgovina, Dom krajanov) na okolju prijazen način, to je peš, brez uporabe vozil, ki z izpušnimi plini onesnažujejo okolje.

REZULTATI

  • ureditev pešpoti (gradbena dela, geodetska dela, nadzor),
  • ureditev nepokritega športnega objekta Razgan in nabava športne opreme in druge opreme ter igral za širok spekter aktivnosti in različnih ranljivih skupin,
  • zasaditev sadnega drevja,
  • izobraževanje in prenos znanja o sajenju in negi (zaščita, obrezovanje) sadnega drevja za vse zainteresirane starostne skupine,
  • organizacija in izvedba ustvarjalnih delavnic »Ustvarjamo iz narave«,
  • organizacija vsakoletnih športnih prireditev: tradicionalne hoje/teka po pešpoti, športnih aktivnosti (rokomet, košarka, odbojka, šahiranje, kegljanje..)
  • promocija projekta in posameznih aktivnosti na spletni strani občine: www.obcina-tabor.si, spletnih straneh projektnih partnerjev, na oglasni deski občine, v občinskem časopisu »Novice izpod Krvavice« in z distribucijo letakov po vseh gospodinjstvih lokalne skupnosti

 

Povezava na spletno stran projekta

Vrednost projekta znaša 49.193,10 EUR, sofinanciranje s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je 10.615,12 EUR. Partnerji pri projektu Občina Tabor, Vrtnarstvo Botanika, d.o.o., Lesmat, d.o.o., Občuti sebe, d.o.o. ter Humanu, Boštjan Topovšek, s.p.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ