POTFAZA2

POTFAZA2

60%

Pešpot Razgan-Tabor jug II. faza

Trajanje: avgust 2020 – september 2021

Z operacijo PEŠPOT RAZGAN-TABOR JUG II. FAZA bo izvedena varna povezava (javna razsvetljava) med novim naseljem Tabor-jug preko pešpoti Tabor-Ojstriška vas in preko lokalne ceste Loke-Tabor, z vsemi javnimi institucijami v lokalni skupnosti in z nepokritim športnim igriščem Razgan v Ojstriški vasi, ob tem pa bo poskrbljeno še za dvig kakovosti življenja ob pešpoti (urbana oprema: počivališča, koši za odpadke) in na nepokritem športnem objektu Razgan (vodovod, pitnik, lovilna mreža za nogometno igrišče, večnamensko zunanje igralo, obnova brunarice za športne rekvizite, ureditev prostora za medgeneracijsko druženje, kulturne in druge prireditve).

Kazalniki operacije:

  • izvedba novega vodovodnega priključka: 1
  • svetilke javne razsvetljave (LED): 22
  • pitnik: 1
  • lovilna mreža nogometno igrišče: 44 m’
  • športna aktivnost za krepitev zdravja: 1
  • kulturno-družabna aktivnost: 1
  • vključene osebe ranljivih skupin: 15

Skupna vrednost operacije je 33.893,41 EUR, znesek sofinanciranja EKSRP znaša 13.691,36 EUR (40%). Partnerji operacije so Občina Tabor, Društvo za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan Tabor, Občuti sebe, d.o.o. in Turistično društvo Tabor.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ