PLP SSD

PLP SSD

60%

Predelava lokalnih pridelkov

Trajanje: oktober 2020 – junij 2021

Pri dosedanji raziskavi tržišča Spodnje Savinjske doline smo opazili problem, da ni nameščene ustrezne opreme, ki bi omogočala lokalnim kmetijam pakiranje, sušenja sadja ter zelenjave in stiskanje olja. Prav tako zaenkrat ne obstaja celovit združen nastop na trgu, kar bomo pridelovalcem v SSD omogočili z novo blagovno znamko. Zaradi tega bomo izvedli naslednje aktivnosti:

1. Obnova poslopja
Obnoviti moramo gospodarsko poslopje, da bo primeren za namestitev sušilnice, pakirnice in stiskalnice ter urediti dostopno pot do lokalnega poslopja.

2. Nakup in montaža osnovne opreme
Skupaj z razvojem blagovne znamke bomo pripravili in opremili poslovne prostore v katerih bo:
– sušilnica za zelišča in sadje,
– stiskalnica za hladno stiskanje olj ter
– predstavitveni prostor.

Za uporabo opreme bomo usposobili več ljudi, ki bodo lahko opremo kasneje tudi uporabljali.
S tem bomo lokalnim pridelovalcem nudili storitve sušenja, stiskanja olj in jim omogočili uporabo nameščene opreme.

Prav tako smo opazili, da ni blagovne znamke, katero bi kupec poznal in bi mu sporočala, da je pridelano in predelano lokalno v Spodnje Savinjski dolini. Zaradi tega bomo izvedli naslednje aktivnosti:

3. Blagovna znamka
Blagovna znamka bo podpora malim podeželskim kmetijam s tradicijo v omenjenem okolju. Poudarek je na družbeni in okoljski odgovornosti. Blagovna znamka temelji na ideji vključevanja lokalnih partnerjev iz najožjega lokalnega okolja. V okviru blagovne znamke bomo pripravili celostno grafično in vsebinsko podobo, osnovni material in trženje blagovne znamke.

4. Pridobitev partnerjev (kmetijska gospodarstva)
Ti bodo uporabljali naše storitve in opremo. Obrnili se bomo na lokalne pridelovalce in jim predstavili projekt. Z zainteresiranimi bomo sklenili pogodbo o sodelovanju.

5. Kupci na področju SSD
Njih bomo obveščali z promocijskimi materiali (spletna stran, letaki) ter prodajo izdelkov naše blagovne znamke. Izdelke bomo prodajali na stojnicah v vseh sodelujočih občinah. Lokalno pridelano hrano bomo promovirali preko športnih društev in s tem zagotovili sinergijo ”zdrav duh v zdravem telesu” poleg gibanja telovadbe je za kakovost življenja pomembno tudi uživanje kakovostne lokalno pridelane hrane.

Cilji:

  • Obnovljeno gospodarsko poslopje: 1
  • Obratujoča stiskalnica olj: 1
  • Obratujoča sušilnica začimb in sadja: 1
  • Registrirana blagovna znamka: 1
  • Spletna stran: 1
  • Priprava celostne grafične in vsebinske podobe: 1

Skupna vrednost operacije je 71.817,25 EUR, znesek sofinanciranja EKSRP znaša 40.000,00 EUR (56%). Partnerji operacije so Bijo, d.o.o., Športno društvo Trnava, Adolf Pajk in Ivo Cokan.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ