SKP ZZŽV

SKP ZZŽV

60%

S kolesom in peš za zdravo življenje vseh

V okviru operacije bo v centru Prebolda postavljen pomožni objekt na javni površini, kot grajena urbana oprema, za zaščito uporabnikov javne površine pred vremenskimi vplivi z vgrajenim informacijskim interaktivnim zaslonom. S postavitvijo informacijske točke bomo seznanjali prebivalce: z urniki ter postajami Greš s kolesom ali peš?, s predstavitvijo projekta LAS “S kolesom in peš za zdravo življenje vseh”, zemljevidi in opisi peš poti v občini, predstavitev krožnih kolesarskih poti po SSD (18 kolesarskih poti od tega 3 čez občino), predstavitev turistične ponudbe v občini (kot npr. športna igrišča-ponudba in bazen, kulturna dediščina, turistične kmetije, prenočišča, predstavitev umetnikov, .). S postavitvijo osnovne infrastrukture bomo prebivalce spodbudili k spremembi potovalnih navad v smeri opravljanja kratkih poti s kolesom ali peš (v šolo, službo, trgovino, .), kar bo prineslo prihranke pri porabi energije in zmanjšanju izpustov CO2 ter pripomoglo k ohranjanju in izboljšanju stanja narave in okolja. Osnovna šola Prebold bo izvedla delavnice Greš s kolesom ali peš? ter na ta način ozaveščala osnovnošolske otroke in njihove starše, kako pomembno ter zakaj je pomembno spreminjati potovalne navade v smeri opravljanja kratkih poti s kolesom ali peš. Turistično društvo Prebold bo spodbujalo zeleni turizem, v sklopu operacije bodo pripravili turistični izlet S kolesom po občini Prebold in po SSD. Za ozaveščanje prebivalstva bomo poskrbeli s prispevki na lokalni TV.

Cilji operacije

pomožni objekt na javni površini, kot grajena urbana oprema, za zaščito uporabnikov javne površine pred vremenskimi vplivi ,kolesarnica, info točka z informacijskim interaktivnim zaslonom, delavnice Greš s kolesom ali peš?, priprava programa in izvedba izleta s kolesom, novice na lokalni TV, oglasi

Ciljne skupine

Operacija je namenjena vsem prebivalcem v občini in v ostalih občinah SSD, predvsem pa želimo navdušiti nad kolesarjenjem in peš hojo otroke in njihove starše. Pomemben korak v smeri doseganja ciljev trajnostne mobilnosti je tudi vzgajanje in izobraževanje otrok in mladostnikov.

Vrednost projekta znaša 82.857,30 EUR, sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je 40.000,00 EUR. Partnerji pri projektu so Občina Prebold, Studio forma, Samo Sadnik s.p., Osnovna šola Prebold in Turistično društvo Prebold.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ