SKRBNIKI KONJEV

SKRBNIKI KONJEV

60%

Skupinsko skrbništvo v RC Petra

Trajanje: avgust 2020 – februar 2022

Rehabilitacijski center (RC) Petra v sodelovanju z inšpekcijskimi službami rešuje in rehabilitira odvzete živali. Na posestvu v Orovi vasi jim nudimo dom, skrbimo za njih in poskrbimo za socializacijo. V zadnjih 8 letih smo vzpostavili posestvo, ki omogoča prosto rejo živali. Pomaga nam 20 prostovoljcev, ki jih k nam pošljejo tudi strokovne javne institucije (npr. Center za socialno delo, Uprava za probacijo). Pošiljajo nam svoje uporabnike z namenom izvrševanja humanitarnega dela v splošno korist in boljše integracije ljudi v družbo. Izkazalo se je, da se ljudje ob skrbi za živali in opravljanju kmečkih del spremenijo in pridobijo samozavest. Najdejo možnost za sprostitev in koristnost.

Na posestvu že izvajamo programe posvojitve, rejništva in pokroviteljstva. V prvih dveh primerih posvojitelj oz. rejnik konja odpelje na svoj dom, skrbi zanj in ga financira. V obeh primerih RC zagotovi ustrezne dokumente, zdravstveno oskrbo, cepljenja, razgliščenje itd., postopek pa je voden transparentno in strokovno. V tretjem primeru pokrovitelj finančno prispeva za vzdrževanje konja.

Vedno več je zapuščenih živali in vedno več je ljubiteljev živali, ki želijo tem živalim pomagati, vendar ne za »polni čas«. Nimajo ne prostora ne znanja za celovito oskrbo.

Skrb za veliko žival (npr. konja) je zahtevna in draga. Zahteva veliko časa in denarja, zato je potrebno razviti nov produkt, ki bo manj obremenil dobre ljudi, ki želijo pomagati.

Vzpostavitev kolektivnega skrbništva, ki se bo od obstoječih produktov razlikoval po tem, da bodo skrbniki pripadali eni instituciji. Ker jih bo več, bo izkušnja druženja z izbranim konjem širša, porabljen čas in denar na osebo pa bistveno nižji. Med njimi se bo vzpostavil povezovalni duh, saj bodo skupaj načrtovali in izvajali oskrbo konja. Čutili bodo pripadnost, postali bodo družina. Povezali se bodo in sodelovali. Razdelili si bodo timske vloge in postali odgovorni. Vzpostaviti je potrebno varno okolje, ki bo omogočalo naraven prostor srečevanja ljudi in živali.

Cilji:

  • Zaposlitev osebe na zelenem delovnem mestu: 1
  • Število usposobljenih skrbnikov konjev: 5
  • Število novih prostovoljcev: 5
  • Število izobraževalnih delavnic: 10
  • Promocija lokalnih pridelovalcev: 1 (udeležba 5 pridelovalcev)
  • Program skupinskega skrbništva: 1 (trajanje: 1 leto)
  • Število obiskovalcev na organiziranih dogodkih: 150

Skupna vrednost operacije je 51.106,46 EUR, znesek sofinanciranja EKSRP znaša 40.000,00 EUR (78%). Partnerja operacije sta Društvo za zaščito konj in ostalih živalih – podružnica Rehabilitacijski center Petra in NERINVEST nepremičnine, ekologija, rudarstvo d.o.o. 

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ