SKUPN PLAC

SKUPN PLAC

60%

Ureditev skupnostnega prostora v Braslovčah

Skupn´n plac ali »Ureditev skupnostnega prostora v Braslovčah«, je projekt, s katerim je Občina Braslovče v partnerstvu z Zavodom za izobraževanje, kulturo, šport in turizem »3 jezera« in Kulturnim društvom plesa in animacije Mavrica, uspešno kandidirala na razisu Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinjske doline.

Človek je družbeno bitje in ljudje potrebujemo drug drugega. Zato poleg bivalnega in delovnega prostora potrebujemo tudi skupne prostore, v katerih se neomejeno srečujemo, spoznavamo in oblikujemo skupne vrednote, brez katerih ni skupnosti. Občina Braslovče je takšen prostor prepoznala na območju »veseličnega prostora«, ki je trenutno namenjen zgolj občasnim dogodkom, predvsem v času tradicionalnega Dneva hmeljarjev.

V okviru projekta bo izdelan komunikacijski načrt (komunikacija na notranji in zunanji ravni), urejen bo prostor za brezskrbno druženje in ustvarjanje (brezplačni wi-fi signal, urbana oprema in investicijsko vzdrževanje večnamenskega kozolca), vse aktivnosti pa bodo ustrezno koordinirane in vodene v sodelovanju z uporabniki in oblikovalci vsebin. S projektom želimo vzpostaviti primer dobre prakse soodločanja skupnosti ter zagotavljati aktivno vključevanje v družbo in večjo prepoznavnost kraja.

Dogajanje na skupnostnem prostoru bo mesečno predstavljeno v dvanajstih »Braslovških novičnikih«.

 

Skrbnica projekta: Renata Marolt, Občina Braslovče

Vodja programa: Jasmina Roter Jager

 

Povezava na spletno stran projekta

Vrednost projekta znaša 65.565,36 EUR, delež sofinanciranja s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 70 % oziroma 45.832,44 EUR. Partnerji pri projektu so Občina Braslovče, Zavod za izobraževanje, kulturo, šport in turizem »3 jezera« in Kulturno društvo plesa in animacije Mavrica.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ