SMK

SMK

60%

Na sprehod med kapljači

Namen operacije je spodbujanje razvoja inovativnih pristopov za ohranjanje in izboljšanje stanje narave in okolja. Predlagana operacija bo skozi aktivnosti izobraževanja in usposabljanja prispevala k dvigu znanja in osveščenosti glede pravilnega izvajanja namakanja. Vzpostavljena pilotna namakalna lokacija bo služila za izobraževanje uporabnikov namakanja, kmetijskih svetovalcev in vseh ostalih zainteresiranih s področja Spodnje Savinjske doline, ter hkrati služila kot demonstracijska lokacija, kjer se bodo uporabniki seznanili s praktičnimi pristopi pravilnega izvajanja kapljičnega namakanja.

Glavne aktivnosti operacije so opredeljene v štirih točkah. Osnovna aktivnost bo vzpostavitev pilotne namakalne lokacije, kar vključuje posodobitev obstoječega namakalnega sistema, izvedbo analiz tal, ki so potrebne za namakanje in nabavo opreme (senzorjev, meteorološke postaje …) ki bo omogočala nadzor nad količinami dodane vode. Vzpostavljen pilotni center z vso pripadajočo opremo bo omogočal izvedbo praktičnih delavnic in izobraževanj, kjer bodo izvajalci pridobili praktična in teoretična znanja o pravilnem in strokovno pravilnem izvajanju namakanja – to je namakanja s pravilno količino dodane vode ob pravem času. V času trajanja projekta se bodo vseskozi vodile aktivnosti promocije in obveščanja javnosti o poteku operacije in dogodkih povezanih z njo. Ključen učinek promocije in izobraževanj bomo dosegli ob pomoči projektnih partnerjev, ki imajo potrebno znanje na področju namakanja in promocije.

Pričakovani učinki operacije

 • Vsaj štiri izvedene delavnice in štiri izobraževanja iz pravilnega izvajanja namakanja
 • Ena vzpostavljena nova storitev – pilotna namakalna lokacija
 • Najmanj 50 udeležencev na delavnicah in najmanj 50 udeležencev na izobraževanjih
 • Najmanj 50 izobraženih in usposobljenih akterjev
 • Vsaj šest zvedenih promocijskih aktivnosti (dogodki, konference, članki)
 • Vpliv aktivnosti projekta na vsaj 2000 ha površin izboljšanega stanja narave in okolja

Ciljne skupine

 • Pridelovalci hrane in kmetje, ki že namakajo ali imajo namen s tem pričeti bo preko izobraževanj in praktičnih delavnic ponujena možnost pridobivanja novih znanj
 • Obstoječi in potencialni podjetniki, ki se že ukvarjajo z namakanjem in namakalno tehniko ali želijo s tem pričeti in tisti, ki si želijo razširiti dejavnost ali ponuditi nove storitve
 • Brezposelni in starejši od 50 let, ki jih namakanje zanima in se želijo na tem področju izobraziti
 • Zaposleni, ki iščejo nove izzive
 • Društva, lokalne organizacije in strokovnjaki z različnih področij, ki se posredno ukvarjajo z namakanjem in želijo pridobiti nova ali nadgraditi obstoječa znanja.

Vrednost projekta znaša 26.661,69 EUR, sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je 20.118,60 EUR. Partnerji pri projektu so Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Marovt sistemi, d.o.o., Društvo hmeljarjev, hmeljarskih starešin in princes Slovenije ter Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – izpostava Žalec.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ