TGP

TGP

60%

Tekmovanje generacij pri prihrankih toplogrednih plinov

Operacija »Tekmovanje generacij pri prihrankih toplogrednih plinov« je zasnovana na povezovanju učencev osnovnih šol in oseb, ki so vstopile v svoje tretje življenjsko obdobje, iz šestih občin (v nadaljevanju »udeleženci«). Udeleženci se bodo povezali v skupine od najmanj štiri do največ osem članov ter med seboj s pomočjo posebej prilagojene internetne računalniške aplikacije, ki deluje v oblaku, tekmovali v doseganju prihrankov toplogrednih plinov na ravni gospodinjstev. Prihranki bodo vrednoteni glede na njihovo referenčno, t.j. preteklo, rabo energije v svojih domovih za čas tekmovanja, ki bo v sklopu operacije potekalo od 15. 12. 2017 do 30. 4. 2018.

Operacija bo ozaveščala udeležence in posledično spodbujala k trajnostnem razvoju regije in skladno z zahtevami javnega poziva prispevala k reševanju izzivov iz SLR LAS SSD z naslednjimi rezultati:

• Prispevek k povečanju trajnostne rabe energije in zmanjšanju toplogrednih plinov v sodelujočih gospodinjstvih znotraj regije za najmanj 7 %.
• Spodbujanje trajnostne raba energije v nestanovanjskem sektorju s prenosom znanja udeležencev iz domačega okolja na službeno.
• Razvoj zelenih delovnih mest v zavodih z izobraževanjem in aktivno vključitvijo ključnih akterjev in odločevalcev (t.j. najmanj 6 delovnih mest).
• Nadgradnja obstoječih izobraževalnih programov.
• Ozaveščanje občanov prek razpoložljivih diseminacijskih kanalov (t.j. najmanj 6 objav v šestih različnih medijih).
• Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
• Prikaz aktivnosti pri prihrankih energije tudi pri lokalni pridelavi hrane in seznanjanje lokalnega prebivalstva z razpoložljivimi ponudniki lokalne hrane in izdelkov (lokalna samozadostnost).
• Prikaz dobrobiti trajnostne mobilnosti in spodbujanje razvoja infrastrukture na tem področju.
• Ozaveščanje udeležencev o lokalni pridelavi ter možnostih uporabe energetskih rastlin na degradiranih območjih.
• Visok potencial izvedbe in nadaljevanje aktivnosti tudi po zaključku operacije, zaradi enostavnosti implementacije ter širitve koncepta operacije na druge zavode po občinah Savinjske regije.

V času trajanja operacije bo izvedenih skupaj najmanj 45 predavanj in delavnic, v sklopu katerih bo neposredno usposobljenih najmanj 45 udeležencev.

Vrednost projekta znaša 28.553,60 EUR, sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je 20.118,40 EUR. Partnerji pri projektu so Luka, d.o.o., Enervis, d.o.o., Zavod za trajnostni razvoj energetike in ekologije in Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ