UCZRP

UCZRP

60%

Učni center za zaščito in reševanje Prekopa

Trajanje: avgust 2020 – april 2021

Projekt »Učni center za zaščito in reševanje Prekopa« je nadgradnja programov ter infrastrukture, kateri so že zajeti v sklopu PGD Prekopa Čeplje Stopnik. Novi programi, kateri se bodo izvajali v adaptiranih prostorih PGD v sklopu UCZRP, bodo na inovativen način združevali in izobraževali vse generacije, s posebnim poudarkom na ranljivejših skupinah.

Primarne aktivnosti zajemajo zagotovitev infrastrukture, kjer se bodo lahko programi izvajali. Aktivnosti obsegajo:
• Dela v obstoječi predavalnici v 1. nadstropju PGD (toplotna izolacija predavalnice, izgradnja sanitarij, nabava varčnih grelnih panelov, miz, stolov in multimedijske opreme – računalnik, TV, projektor)
• Dela v obstoječih prostorih v pritličju PGD (izdelava epoksi tlakov v garaži ter skupnem prostoru, izdelava in montaža garderobnih boxov za preoblačenje)
• Nabava opreme (simulator za izvajanje treninga z defibrilatorjem, interaktivne lutke za trening oživljanja, gasilska oprema za izvajanje poligonskih vaj, delovne obleke za udeležence tečajev, zaščitna oprema za inštruktorje)

Izobraževanja ter delavnice, katera se bodo v centru izvajala, bodo med drugim obsegala:
• Prikaz, vadba ter uporaba simulatorja AED (defibrilator)
• Obnovitev znanja tehnik oživljanja na interaktivnih lutkah z nadzorom kvalitete izvajanja
• Izvajanje osnovnih gasilskih tečajev za otroke ter mladino, Pionir 1 in 2 in Mladinec 1 in 2
• Predavanja na temo požarne preventive
• Predavanja na temo ekološke osveščenosti
• Praktični prikazi gašenja začetnih požarov in uporabe alternativnih tehnik gašenja
Učinek
Ker v Prekopi ter ožji okolici dejansko ne obstajajo podobni prostori, ki bi bil na voljo za širšo uporabo, bodo obnovljeni prostori na voljo tudi drugim društvom ter posameznikom za uporabo v društvene, socialne, izbraževalne ter ostale namene. Glavni učinek bo vsekakor pridobitev opremljenih prostorov in opreme za normalno delovanje gasilskega društva na še višjem nivoju.
Vsi zgornji programi bodo pozitivno vplivali na aktivnost gasilskega društva ter pozitivni vzgled – zato pričakujemo v trendu preseljevanja v občino Vransko, nove člane gasilskega društva, ter posledično tudi nove operativne gasilce – kar pa bo posledično rezultiralo v boljši požarni varnosti celotne občine Vransko.

Izvedba projekta bo tudi pozitivno vplivala predvsem na ranljive skupine – predvsem na brezposelne osebe, saj jih želimo z udeležbami na tečajih ter z morebitnim članstvom v gasilskem društvu angažirati kot prostovoljce. To bo imelo pozitivni učinek na njihovo vključevanje v socialno življenje, novo pridobljena znanja jim lahko pomagajo tudi pri pridobitvi zaposlitev.

Cilji:

  • Ureditev multimedijske predavalnice: 1
  • Ureditev skupnih prostorov: 1
  • Ureditev prostora za vaje: 1
  • Nakup vadbene lutke za namene izobraževanja: 1
  • Nakup gasilske opreme za namene izobraževanja: 1
  • Nakup AED simulatorja za namene izobraževanja: 1
  • Izvajanje delavnic: 3
  • Izvajanje tečajev: 4

Skupna vrednost operacije je 33.415,06 EUR, znesek sofinanciranja EKSRP znaša 24.371,16 EUR (73%). Operacijo izvaja Prostovoljno gasilsko društvo Prekopa-Čeplje-Stopnik. 

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ