ZELIŠČASSD

ZELIŠČASSD

60%

Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin na IHPS kot sodobno povezovalno središče SSD na področju zelišč

Cilj operacije je posodobiti Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin (VZAR) na IHPS v osrednjo povezovalno točko prebivalcev SSD in širše na področju zelišč ter ga urediti kot prostor za spodbujanje družbene in socialne vključenosti različnih skupin prebivalstva. Tukaj naj bi se stikalo znanje in potrebe prebivalcev SSD. Menimo, da je v času povečevanja zanimanja za izboljšanje lokalne samooskrbe, lokalne pridelave, povezovanja prebivalstva in želje po bolj sonaravnem načinu življenja, takšen osrednji prostor v SSD smiseln in potreben. S tem bo nastal obenem nov program aktivnega vključevanja ranljivih skupin prebivalstva v družbo.

Glavne aktivnosti operacije so: izdelava načrta preureditve VZAR, izdelava in postavitev nove sodobne opreme, prilagojene ranljivim skupinam, ter ureditev pohodnih poti, prilagojene različnim ranljivim skupinam, zasajanje in urejanje gredic v okviru izobraževalnih delavnic, izvajanje drugih praktičnih delavnic in izobraževalnih predavanj v tesnem sodelovanju med partnerji, povezovanje različnih skupin prebivalcev ter promocija tematike projekta.

Pričakovani učinki operacije so dolgoročni; zastavljena je trajnostno; aktivnosti na področju izobraževanj, druženja in povezovanja bodo potekale po zaključku projekta nemoteno naprej, za kar je vodilni partner IHPS, ki je osrednja strokovna inštitucija na področju zelišč v Sloveniji, zelo zainteresiran. Ciljne skupine so vsi prebivalci SSD in širše, vključno z vsemi ranljivimi skupinami, definiranimi v SLR LAS SSD, kazalniki pa so:

  • izdelan načrt posodobitve VZAR,
  • izdelana in nabavljena ter v VZAR postavljena nova sodobna oprema, prilagojena ranljivim skupinam,
  • izdelane ranljivim skupinam prilagojene pohodne poti,
  • posodobljen VZAR,
  • izvedeni 2 novinarski konferenci, 5 praktičnih delavnic, 4 izobraževalna predavanja, 2 pravljični urici, 2 natečaja, 1 zvočni posnetek, 4 bralne urice, število obiskovalcev na vseh teh dogodkih,
  • vzpostavljena bukvarna, število oglasov in promocijskih aktivnosti, povečano število obiskovalcev v VZAR letno,
  • 1 nov program aktivnega vključevanja ranljivih skupin prebivalstva v družbo,
  • 4 nova partnerstva ter število na področju zelišč bolj izobraženih prebivalcev SSD.

 

Povezava na spletno stran projekta

Vrednost projekta znaša 46.641,26 EUR, sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je 36.201,20 EUR. Partnerji pri projektu so Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Turistično društvo Žalec in Mizarstvo Matjaž Žgank, s.p.

LATEST DONORS

Donated $2,200.00
Donated $1,900.00
Donated $650.00
Donated $1,200.00
Donated $270.00
DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ