Žovneško doživetje

Žovneško doživetje

60%

Edinstveno doživetje Gradu Žovnek

Trajanje: julij 2023 – september 2024

Občina Braslovče in kulturnozgodovinsko društvo Braslovče že vrsto let veliko pozornosti namenjata ohranjanju Gradu Žovnek, kot enemu najpomembnejših kulturno-zgodovinskih spomenikov v Sloveniji. Grad je v 30 letih pridobil atraktivno podobo in postal priljubljena in najbolj obiskana turistična točka v naši občini, ki privablja vedno več posameznih obiskovalcev, hkrati pa je vedno bolj zanimiv tudi za organizirane skupine, poroke in druge dogodke. V želji, da bi potencialnim obiskovalcem ponudili še nekaj več, želi Občina Braslovče skupaj s prostovoljci Kulturnozgodovinskega društva in v partnerstvu z ZIKŠT 3 jezera ta pomembni kulturni spomenik obogatiti s kulturnimi doživetji, ki so v strategiji razvoja slovenskega turizma (2022-2028). Namen operacije je na inovativen in atraktiven način dvigniti nivo osveščenosti in informiranja obiskovalcev gradu o pomembnih zgodovinskih dejstvih, povezanih z eno najmogočnejših dinastij ne samo pri nas temveč tudi v srednjeevropskem prostoru in njenemu vplivu na zgodovino in simbole slovenstva.

Cilji:

  • Večja izraba kulturne dediščine za turistični razvoj podeželskega območja preko razvoja doživljajskih dediščinskih programov, ki temeljijo na ozaveščanju o zgodovini gradu in o pomembnosti njegovih lastnikov za zgodovinski razvoj slovenskega prostora
  • Vzpostavitev dediščinskega programa v obliki grajske igre
  • Ustanovitev uprizoritvene skupine
  • oblikovanje novih “žovneških” doživetij
  • pilotno dežurstvo za sprejem in informiranje obiskovalcev
  • izvedba dogodkov

Skupna vrednost operacije je 30.307,58 EUR, znesek sofinanciranja EKSRP znaša 24.247,44 EUR (80%). Partnerji pri izvedbi operacije so Zavod za izobraževanje, kulturo, šport in turizem 3 jezera in Kulturno-zgodovinsko društvo Žovnek. 

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ