1. januar, 2021 at 10:09

RAZPIS EKSRP 2017 – zaključeno

LAS SSD dne, 8.3.2017 objavlja 1. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS SSD v programskem obdobju 2014 – 2020 iz sklada EKSRP….

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znašajo 285.704,95 € iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz EKSRP znaša 85%.

Informacije o javnem pozivu: po elektronski pošti: las.ssd@ra-savinja.si; po telefonu: 03/ 713 68 61/66, vsak delovnik od 8:00 do 13:00. Zadnja vprašanja bodo možna do 3.5.2017.

SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZEC

STROŠKOVNIK OPERACIJE

NAVODILA ZA UPRAVIČENE STROŠKE

KATALOG STROŠKOV

KATALOG STROŠKOV MEHANIZACIJE

NAVODILA ZA OZNAČEVANJE

POGODBA O SODELOVANJU

DELI IN SOUSTVARJAJ