31. maj, 2022 at 10:09

RAZPIS EKSRP 2019 – ZAKLJUČENO

LAS SSD dne, 9.12.2019 objavlja 2. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS SSD v programskem obdobju 2014 – 2020 iz sklada EKSRP.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znašajo 456.217,72 € iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz EKSRP znaša 85%.

Razpis je zaradi ZZUSUDJZ ter aktov, sprejetih na njegovi podlagi, odprt najkasneje do 01.06.2020.

Informacije o javnem pozivu: po elektronski pošti: las.ssd@ra-savinja.si; po telefonu: 03/ 713 68 60/66, vsak delovnik od 8:00 do 13:00. Zadnja vprašanja bodo možna do tri dni pred zaključkom razpisa.

SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZEC

STROŠKOVNIK OPERACIJE

POGODBA O SODELOVANJU

KATALOG STROŠKOV

KATALOG STROŠKOV MEHANIZACIJE

NAVODILA ZA OZNAČEVANJE

NAVODILA ZA UPRAVIČENE STROŠKE

KRAJŠA PREDSTAVITEV

DELI IN SOUSTVARJAJ